عصر یخبندان

به وبلاگ عصر یخبندان خوش آمدید

نتایج آزمون عملی دی ماه 89

مجتمع آموزشی مهارت اهر

رشته های فناوری اطلاعات

واحد برادران

               
  نام نام خانوادگی رشته امتحانی نمره کتبی نمره عملی نمره نهائی
رضا اصغری ICDL 1 70 82 79
وحید محرمی ICDL 1 55 غ #VALUE!
مرتضی محمدی ICDL 2 60 50 52.5
مرتضی امیرپور ICDL 2 70 80 77.5
مهدی بالاگر ICDL 2 52.5 78 71.625
رسول پایور ICDL 2 52.5 79 72.375
حسین جوانی ICDL 2 67.5 75 73.125
حمید دهقان ICDL 2 67.5 80 76.875
حجت زارعی ICDL 2 52.5 79 72.375
ولی عابدی ICDL 2 55 79 73
سعید عبادی ICDL 2 82.5 غ #VALUE!
وحید قربانی ICDL 2 65 72 70.25  
               

+   فرید حمیدی ; ۱:۱٧ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢٧ دی ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()  
 

نمونه سوالات تستی ICDL 1

Word

1 نام پیش فرض و پسوند فایل Word و پسوند فایل الگوی Word کدام گزینه است ؟

الف) Doc - Document.Doc            ب) Doc - Word.Doc

ج) Dot - Document.txt                 د)  Dot - Document.Doc

2 برای اینکه نوشته های متن بصورت موری تایپ شوند از کدام گزینه استفاده می شود ؟

الف) Alt+I                                      ب) Ctrl +B

ج)Ctrl+I                                        د) Ctrl+U

3 کدام روش نمایش متن برای ویرایش سرصفحه ، پاصفحه ، تنظیم حاشیه ها و کار با ستونها مناسب می باشد ؟

الف) Web Layout                       ب) Print Layout

ج) Outline                                   د) Normal

4 برای جستجوی کلمه از چه دستوری استفاده می شود ؟

الف) Ctrl+G                            ب) Alt+H

ج) Ctrl+H                               د)Ctrl+F

5 برای ادغام چند خانه جدول از کدام فرمان استفاده می شود ؟

الف) Split cells                           ب) Split table

ج) Merge cells                          د) Hid Gridlines

Excel

6 برای نوشتن فرمول از چه چیز استفاده می شود ؟

الف) ؟                                  ب) =

ج) #                                    د) @

7 صفحه اکسل چند سطر و چند ستون دارد ؟

الف) 1024-300                              ب) 1024-256

ج) 65536-256                              د) بی نهایت 255

8 برای اینکه اعداد با دقت دو رقم اعشار و با جدا کننده 1000 نوشته شوند چه گزینه ای باید  در قسمت format cell تنظیم شود ؟

الف) Number از تب Number               ب) Number از تب General

ج) Text از تب Number                        د) Number از تب Setting

9 برای لغو دستور Undo از کدام گزینه استفاده می شود ؟

الف) Ctrl +Y                                  ب) Redo در نوار ابزار

ج)Redo  در منوی Edit                   د) همه موارد

10 نرم افزار اکسل یک نرم افزار ........................... است .

الف) ویرایشگر متن                           ب) صفحه گسترده

ج) بانک اطلاعات                              د)  ارائه مطلب

Access

11 نام پیش فرض و پسوند فایل اکسس ................................ است .

الف) DB1. xls                                 ب) DB1.MDB

ج) Book1.xls                                د)  DB1.PPT

12 برای استخراج اطلاعات خاص از بانک اطلاعاتی از کدام گزینه استفاده می شود ؟

الف ) Form                                  ب) Table

ج) Query (د                          Raport

13 کدام گزینه یک صفت منحصر بفرد برای هر رکورد می باشد ؟

الف) Primery Key                        ب) Query

ج) RelationShip                         د)  هیچکدام

14 کدام فیلد بیش از 255 کاراکتر می تواند باشد ؟

الف) Text                                       ب) Memo

ج) Number                                   د)  Boolean

15 کدام گزینه می تواند کارهای تکراری را بدون نوشتن برنامه انجام دهد ؟

الف) Form                                  ب) Macro

ج)  Query                                 د)  Report

PowerPoint

16 برای ایجاد اسلاید جدید از کدام گزینه استفاده می شود ؟

الف) Ctrl+O                             ب) Alt+M

ج) Ctrl+M                               د)Ctrl+N

17 کدامیک از گزینه های زیر برای ایجاد افکت در نوشته های متن بکار می رود ؟

الف) Animation Schemes           ب) Custom Animation

ج) Slide Show                                د)  Slide Transistion

18 کلید میانبر حالت Slide Show کدام است ؟

الف)                             F4ب) Ctrl+F4

ج)                               F5د) Ctrl+F5

19 طرح زمینه اسلایدها از کدام گزینه انتخاب می شود ؟

الف) Slide Layout                        ب) Design

ج) Slide Show                              د)  Slide Transistion

20 برای ایجاد خطوط شبکه مانند جهت طراحی راحت تر و بهتر اسلاید ها کدام گزینه انتخاب می شود ؟

الف) Grid And Guides از منوی Insert   ب) Grid And Guides از منوی View

ج) Slide Sorter از منوی Insert          د)  Slide Sorter از منوی View

 

+   فرید حمیدی ; ۸:٤٦ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()  
 

نمونه سوالات تستی ICDL 2

1 دسترسی به اطلاعات در کامپیوتر از نوع ................. و اطلاعات در آن ................. است .

الف) مستقیم - پایدار                         ب) مستقیم - ناپایدار

ج) ترتیبی - پایدار                             د)  ترتیبی - ناپایدار

2 به کوچکترین جزء تشکیل دهنده تصویر چه می گویند ؟

الف) Resolution                        ب) CRT

ج) Pixcel                                    د) LCD

3 کدام مورد جزء وسایل ورودی و خروجی است ؟

الف) کارت گرافیکی                          ب) کارت صوتی

ج) مودم                                         د) همه موارد

4 کدامیک از چاپگرهای زیر از نوع ضربه ای می باشد ؟

الف) ماتریس نقطه ای                    ب) لیزری

ج) جوهرافشان                             د) هیچکدام

5 یک گیگابایت معادل چند مگابایت است ؟

الف) 1000                          ب) 1024

ج) 740                               د) 1024×1024

6 معادل باینری عدد (1010101) در مبنای ده چیست ؟

الف) 81                           ب) 83

ج) 85                              د) 87

7 کدام یک از حافظه های زیر دارای سرعت بالاتری هستند ؟

الف) RAM                     ب) Register

ج) Cache                     د) HDD

8 محیط desktop شامل کدامیک از قسمتهای زیر نمی باشد ؟

الف) نوار ابزار                            ب) نوار منو

ج) نوار Taskbar                   د) هیچکدام

9 برای کپی از کدام کلید های ترکیبی استفاده می شود ؟

الف) Alt+C                             ب) Alt+F4

ج)Ctrl+C                               د)Alt+ESC

10 جهت جابجائی بین پنجره های باز از ترکیب کلیدهای .............. استفاده می شود .

الف) Alt+ESC                          ب) Ctrl+z

ج) Alt+Tab                            د)  Ctrl+v

11 از کادر محاوره ای Taskbar and start menu properties انتخاب کدام گزینه باعث گروه بندی دکمه های مربوط به برنامه های شبیه به هم می گردد .

الف) Show Quick Launch       ب) Group Similar taskbar buttons

ج) Auto hide the taskbar     د)  Hide inactive icons

12 برای مرتب کردن پنجره های باز بصورت افقی از کدام گزینه استفاده می کنیم ؟

الف ) Tile Windows Horizontally     ب) Tile Windows Vertically

ج) Casecade Windows د) Show The Desktop

13 کدام گزینه معادل Select All است ؟

الف) Alt+A                        ب) Ctrl+z

ج) Ctrl+A                         د)  Ctrl+v

14 با قرار گرفتن برنامه در کدام قسمت ویندوز با شروع بکار ویندوز آن برنامه فعال می شود ؟

الف) Start Menu                  ب) Startup

ج) Start                         د)  All Programs

15 برای اینکه اندازه سطل زباله برای همه درایو ها یکی باشد کدام گزینه را از کادر محاوره ای Properties مربوط به آن و از تب Global انتخاب می کنیم ؟

الف) Configure Drives Independently    ب) Use One Setting For All Drives

ج)  Display Delete Confirmation Dialog   د)  Do Not Move File To The Recycle Bin

16 برای اجرای یک برنامه بر اساس زمان بندی مشخص کدام گزینه مناسب است ؟

الف) Run                      ب) Startup

ج) Backup                  د)  Scheduled Tasks

17 کدامیک از کلیدهای زیر کار بروز رسانی اطلاعات درون یک پنجره را انجام می دهد ؟

الف) F4                   ب) F5

ج) F3                      د)  F6

18 کدام گزینه نشان دهنده آدرس پست الکترونیکی است ؟

الف) www.tvto1389@yahoo.com ب) tvto1389@yahoo

ج) http://tvto1389@yahoo.com د) tvto1389@yahoo.com

19 اگر بخواهیم یک فایل متنی که نام آنرا نمی دانیم جستجو کنیم کدام گزینه مناسب تر است ؟

الف) ?.txt               ب) *.*

ج) *.txt                د)  txt.?

20 مهمترین و اصلی ترین نرم افزار یک سیستم کامپیوتری کدام است ؟

الف) برنامه کاربردی               ب) سیستم عامل

ج) زبان برنامه نویسی             د)  واحد ALU

+   فرید حمیدی ; ۸:٤۱ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()  
 

یوزر و پسورد nod 32

28 December 2010

 
Username: TRIAL-33160307
Password: 2bmjfhrh8n

Username: TRIAL-33160435
Password: mv7bjap8m6

Username: TRIAL-33160462
Password: f3xkr2ssr3

Username: TRIAL-33160488
Password: kt8f24v2e2

Username: TRIAL-32871810
Password: drvu38kv4p

Username: TRIAL-32871881
Password: fa357uxknm

Username: TRIAL-32871927
Password: xcex2mjc8f

Username: EAV-39601817
Password: e4ctdbcact

Username: EAV-39602122
Password: jrbfbuusb8

Username: EAV-39602124
Password: 5khj5f7n4f

Username: EAV-39602127
Password: nerkx5hjtr

Username: EAV-39602140
Password: 4hkp3f4uun

Username: EAV-39602144
Password: fukhp5naxc

Username: EAV-39602155
Password: hraetn8cau

Username: EAV-39602519
Password: chhrmb3pn2

Username: EAV-39602521
Password: h7hnf6cept

Username: EAV-39602525
Password: e8xuajnh7j

Username: EAV-39602529
Password: tkxnv8av88

Username: EAV-39602533
Password: rkdupnk3pv

Username: EAV-39552989
Password: 273fmpdumk

Username: EAV-39515586
Password: 4pentn2vp4

Username: EAV-39444620
Password: hd74sekepr

Username: EAV-39332758
Password: fssp4dehua

Username: EAV-39214936
Password: 2st73752vf

Username: EAV-39333217
Password: vk4pupsdda

Username: EAV-39333222
Password: n5bnh6e27d

Username: EAV-39333224
Password: urajc2rn78

Username: EAV-39333226
Password: rsrs6e3rnx

Username: EAV-39332698
Password: e4emdf5hee

Username: EAV-39332745
Password: ev6rxtudjs

Username: EAV-39332748
Password: xrcsrf7bb3

Username: EAV-39332754
Password: jrcfa25ddj

Username: EAV-39332755
Password: vxkm8r5k52

Username: EAV-39198523
Password: uumbdn5p83

Username: EAV-39194449
Password: kn7kamtkeb

Username: EAV-39194458
Password: pjdbks4kb5

Username: EAV-39306694
Password: vcnpn7x4h3

Username: EAV-39294666
Password: h4e2tedjsd

Username: EAV-39304605
Password: tbdpnd5rct

Username: EAV-39399982
Password: e74r2vtbau

Username: EAV-39443878
Password: es68xv8rv7

Username: EAV-39515604
Password: u5ajmp6kun

Username: EAV-37991244
Password: rsfav58u4c

Username: EAV-38416855
Password: fxrxp5ua7s

Username: EAV-38416858
Password: 3tx2hr76x4

Username: EAV-39399984
Password: mt4msr62bp

Username: EAV-39399974
Password: rmekh3vk23

Username: EAV-39430347
Password: 3shnjasca2

Username: EAV-39510487
Password: h76chtr7mm

Username: EAV-39511635
Password: 56jkr4pdhf

Username: EAV-39194366
Password: mvdbtb7jhr

Username: EAV-38822781
Password: ssx8xrf663

Username: EAV-38822783
Password: xev5skst7u

Username: EAV-38822793
Password: ffc25h33r5

Username: EAV-38822796
Password: 3ck4v6cxhd

Username: EAV-38822787
Password: ufdck25xnk

Username: EAV-39214939
Password: d5s2pupdx6

Username: EAV-39214967
Password: dxj5pe5n5t

Username: EAV-39214968
Password: r5sbp75uta

Username: EAV-39214969
Password: kkj3jaed6n

Username: EAV-39214970
Password: xss7j3eku5

Username: EAV-39214150
Password: db445fevtj

Username: EAV-38715118
Password: 6dv45kkfxf

Username: EAV-38715132
Password: vn3d7p62rt

Username: EAV-38715139
Password: uu88n34akr

Username: EAV-38715148
Password: heud5v22tk

Username: EAV-38715151
Password: 4a5evhbuku

Username: EAV-38715177
Password: dpd82frrbn

Username: EAV-38402748
Password: d5ese7th47

Username: EAV-38402751
Password: 6mmp5mf5tb

Username: EAV-37991228
Password: 63ma2vcv2k

Username: EAV-37991237
Password: skaeesakad

Username: EAV-39430351
Password: e6he8xerbn

Username: EAV-39429419
Password: b6ma7mjxt8

Username: EAV-39538984
Password: 8dbnxprumm

Username: EAV-39538987
Password: s8jprc3rdv

Username: EAV-39539035
Password: 6e8mxde3jx

Username: EAV-39539043
Password: fsnmefch5b

Username: EAV-39539059
Password: 4jjmcn8h74

Username: EAV-39581366
Password: n62hp37nsf

Username: EAV-39581370
Password: 4f2bdpt4t6

Username: EAV-39581373
Password: mb7c7c6xkd

Username: EAV-39429419
Password: b6ma7mjxt8

Username: EAV-39430347
Password: 3shnjasca2

Username: EAV-39430351
Password: e6he8xerbn

Username: EAV-39601817
Password: e4ctdbcact

Username: EAV-39602122
Password: jrbfbuusb8

Username: EAV-39602124
Password: 5khj5f7n4f

Username: EAV-39602127
Password: nerkx5hjtr

Username: EAV-39602140
Password: 4hkp3f4uun

Username: EAV-39602144
Password: fukhp5naxc

Username: EAV-39602155
Password: hraetn8cau

Username: EAV-39602519
Password: chhrmb3pn2

Username: EAV-39602521
Password: h7hnf6cept

Username: EAV-39517452
Password: u5kr3b8psp

Username: EAV-39517461
Password: jnavf76d4h

Username: EAV-39517473
Password: xr63jjpp6f

Username: EAV-39517478
Password: pac272bbvj

Username: EAV-39509444
Password: dm4h76p5sn

Username: EAV-39444618
Password: bp77xkarnv

Username: EAV-39198501
Password: n5rm22bm3p

Username: EAV-39194379
Password: ps48xurmta

Username: EAV-39194414
Password: f63cmushs4

Username: EAV-39602122
Password: jrbfbuusb8

Username: EAV-39602124
Password: 5khj5f7n4f

Username: EAV-39602127
Password: nerkx5hjtr

Username: EAV-39602140
Password: 4hkp3f4uun

Username: EAV-39602144
Password: fukhp5naxc

Username: EAV-39602155
Password: hraetn8cau

Username: EAV-39602519
Password: chhrmb3pn2

Username: EAV-39602521
Password: h7hnf6cept

Username: EAV-39602525
Password: e8xuajnh7j

Username: EAV-39602529
Password: tkxnv8av88

Username: EAV-39602533
Password: rkdupnk3pv

Username: EAV-39601817
Password: e4ctdbcact

Username: EAV-39511644
Password: rp7s7xm4sb

Username: EAV-39514521
Password: btckvccj8t

Username: EAV-39514618
Password: ec2jsdspcn

Username: EAV-39198583
Password: 8pcrehvh8t

Username: EAV-39194426
Password: njvjud35s6

Username: EAV-39332760
Password: nfsku8r7v5

Username: EAV-39332762
Password: u6sfp43uxx

Username: EAV-38822739
Password: 48rbsehxda

Username: EAV-39035399
Password: esseejjruh

Username: EAV-39035404
Password: 7b2c436cnk

Username: EAV-39035356
Password: jkkkeeau5v

Username: EAV-39035357
Password: d4dbafkddb

Username: EAV-39035364
Password: tx3kuh7dma

Username: EAV-39035394
Password: c4cbsbvxcx

Username: EAV-39035406
Password: vnep3k6r5f

Username: EAV-39035352
Password: mj6dm2xsk7

Username: EAV-38715120
Password: usce46kueb

Username: EAV-38715125
Password: esc4knh2ht

Username: EAV-38715131
Password: jfs77v6s3d

Username: EAV-38715058
Password: esucce6v48

Username: EAV-38715064
Password: 3su3ux436r

Username: EAV-39198540
Password: tspfbnxv38

Username: EAV-39198557
Password: srtn8mt5ue

Username: EAV-39198574
Password: k6nk2m2s23

Username: EAV-39214154
Password: bchavur2ba

Username: EAV-39214925
Password: 5j66rhukkt

Username: EAV-39444621
Password: uke8s8kme7

Username: EAV-39444622
Password: p47xmav6rk

Username: EAV-39444624
Password: eemaktvj7f

Username: EAV-39444626
Password: m5m7en888b

Username: EAV-39443882
Password: 7bc7mdtcpa

Username: EAV-39443884
Password: d2c4f764r5

Username: EAV-39443887
Password: vtk5atfxhd

Username: EAV-39444612
Password: 83r4ccnx6c

Username: EAV-39444613
Password: j728b5n6vs

Username: EAV-39602525
Password: e8xuajnh7j

Username: EAV-39602529
Password: tkxnv8av88

Username: EAV-39602533
Password: rkdupnk3pv

Username: EAV-39552989
Password: 273fmpdumk

Username: EAV-39602155
Password: hraetn8cau

Username: EAV-39602519
Password: chhrmb3pn2

Username: EAV-39602127
Password: nerkx5hjtr

Username: EAV-39602140
Password: 4hkp3f4uun

Username: EAV-39602144
Password: fukhp5naxc

Username: EAV-39602521
Password: h7hnf6cept

Username: EAV-39602525
Password: e8xuajnh7j

Username: EAV-39602533
Password: rkdupnk3pv

Username: EAV-39552989
Password: 273fmpdumk

Username: EAV-39602529
Password: tkxnv8av88

Username: EAV-37991228
Password: 63ma2vcv2k

Username: EAV-37991237
Password: skaeesakad

Username: EAV-37991244
Password: rsfav58u4c

Username: EAV-38416855
Password: fxrxp5ua7s

Username: EAV-38416858
Password: 3tx2hr76x4

Username: EAV-38400053
Password: 8abkfha4nk

Username: EAV-38288405
Password: hv3td6kmfj

Username: EAV-39618487
Password: cxrd4p7tt4

Username: EAV-39618489
Password: jmrbvjhjuv

Username: EAV-39618562
Password: ttuev27vhm

Username: EAV-39618572
Password: cubb8ve55u

Username: EAV-39618579
Password: ssxktx45ct

Username: EAV-39618581
Password: 2exfnscscn

Username: EAV-39618583
Password: dsxacf27ec

Username: EAV-39618585
Password: 56dkb42ku8

Username: EAV-39618587
Password: btdh5ubav4

Username: EAV-39618591
Password: 4cmescvup6

Username: EAV-39619506
Password: uakcspp3d7

Username: EAV-39618485
Password: 6brhauu6s8

Username: EAV-39618583
Password: dsxacf27ec

Username: EAV-39618591
Password: 4cmescvup6

Username: EAV-39619506
Password: uakcspp3d7

Username: EAV-39618585
Password: 56dkb42ku8

Username: EAV-39618587
Password: btdh5ubav4

Username: EAV-39618485
Password: 6brhauu6s8

Username: EAV-39628180
Password: 6mtru6mxhf

Username: EAV-39628194
Password: jppvxh7ajd

Username: EAV-39627483
Password: 55nr5nd5up

+   فرید حمیدی ; ۱٠:٤٢ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ٧ دی ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()  
 

یوزر و پسورد nod 32

28 December 2010

 
Username: TRIAL-33160307
Password: 2bmjfhrh8n

Username: TRIAL-33160435
Password: mv7bjap8m6

Username: TRIAL-33160462
Password: f3xkr2ssr3

Username: TRIAL-33160488
Password: kt8f24v2e2

Username: TRIAL-32871810
Password: drvu38kv4p

Username: TRIAL-32871881
Password: fa357uxknm

Username: TRIAL-32871927
Password: xcex2mjc8f

Username: EAV-39601817
Password: e4ctdbcact

Username: EAV-39602122
Password: jrbfbuusb8

Username: EAV-39602124
Password: 5khj5f7n4f

Username: EAV-39602127
Password: nerkx5hjtr

Username: EAV-39602140
Password: 4hkp3f4uun

Username: EAV-39602144
Password: fukhp5naxc

Username: EAV-39602155
Password: hraetn8cau

Username: EAV-39602519
Password: chhrmb3pn2

Username: EAV-39602521
Password: h7hnf6cept

Username: EAV-39602525
Password: e8xuajnh7j

Username: EAV-39602529
Password: tkxnv8av88

Username: EAV-39602533
Password: rkdupnk3pv

Username: EAV-39552989
Password: 273fmpdumk

Username: EAV-39515586
Password: 4pentn2vp4

Username: EAV-39444620
Password: hd74sekepr

Username: EAV-39332758
Password: fssp4dehua

Username: EAV-39214936
Password: 2st73752vf

Username: EAV-39333217
Password: vk4pupsdda

Username: EAV-39333222
Password: n5bnh6e27d

Username: EAV-39333224
Password: urajc2rn78

Username: EAV-39333226
Password: rsrs6e3rnx

Username: EAV-39332698
Password: e4emdf5hee

Username: EAV-39332745
Password: ev6rxtudjs

Username: EAV-39332748
Password: xrcsrf7bb3

Username: EAV-39332754
Password: jrcfa25ddj

Username: EAV-39332755
Password: vxkm8r5k52

Username: EAV-39198523
Password: uumbdn5p83

Username: EAV-39194449
Password: kn7kamtkeb

Username: EAV-39194458
Password: pjdbks4kb5

Username: EAV-39306694
Password: vcnpn7x4h3

Username: EAV-39294666
Password: h4e2tedjsd

Username: EAV-39304605
Password: tbdpnd5rct

Username: EAV-39399982
Password: e74r2vtbau

Username: EAV-39443878
Password: es68xv8rv7

Username: EAV-39515604
Password: u5ajmp6kun

Username: EAV-37991244
Password: rsfav58u4c

Username: EAV-38416855
Password: fxrxp5ua7s

Username: EAV-38416858
Password: 3tx2hr76x4

Username: EAV-39399984
Password: mt4msr62bp

Username: EAV-39399974
Password: rmekh3vk23

Username: EAV-39430347
Password: 3shnjasca2

Username: EAV-39510487
Password: h76chtr7mm

Username: EAV-39511635
Password: 56jkr4pdhf

Username: EAV-39194366
Password: mvdbtb7jhr

Username: EAV-38822781
Password: ssx8xrf663

Username: EAV-38822783
Password: xev5skst7u

Username: EAV-38822793
Password: ffc25h33r5

Username: EAV-38822796
Password: 3ck4v6cxhd

Username: EAV-38822787
Password: ufdck25xnk

Username: EAV-39214939
Password: d5s2pupdx6

Username: EAV-39214967
Password: dxj5pe5n5t

Username: EAV-39214968
Password: r5sbp75uta

Username: EAV-39214969
Password: kkj3jaed6n

Username: EAV-39214970
Password: xss7j3eku5

Username: EAV-39214150
Password: db445fevtj

Username: EAV-38715118
Password: 6dv45kkfxf

Username: EAV-38715132
Password: vn3d7p62rt

Username: EAV-38715139
Password: uu88n34akr

Username: EAV-38715148
Password: heud5v22tk

Username: EAV-38715151
Password: 4a5evhbuku

Username: EAV-38715177
Password: dpd82frrbn

Username: EAV-38402748
Password: d5ese7th47

Username: EAV-38402751
Password: 6mmp5mf5tb

Username: EAV-37991228
Password: 63ma2vcv2k

Username: EAV-37991237
Password: skaeesakad

Username: EAV-39430351
Password: e6he8xerbn

Username: EAV-39429419
Password: b6ma7mjxt8

Username: EAV-39538984
Password: 8dbnxprumm

Username: EAV-39538987
Password: s8jprc3rdv

Username: EAV-39539035
Password: 6e8mxde3jx

Username: EAV-39539043
Password: fsnmefch5b

Username: EAV-39539059
Password: 4jjmcn8h74

Username: EAV-39581366
Password: n62hp37nsf

Username: EAV-39581370
Password: 4f2bdpt4t6

Username: EAV-39581373
Password: mb7c7c6xkd

Username: EAV-39429419
Password: b6ma7mjxt8

Username: EAV-39430347
Password: 3shnjasca2

Username: EAV-39430351
Password: e6he8xerbn

Username: EAV-39601817
Password: e4ctdbcact

Username: EAV-39602122
Password: jrbfbuusb8

Username: EAV-39602124
Password: 5khj5f7n4f

Username: EAV-39602127
Password: nerkx5hjtr

Username: EAV-39602140
Password: 4hkp3f4uun

Username: EAV-39602144
Password: fukhp5naxc

Username: EAV-39602155
Password: hraetn8cau

Username: EAV-39602519
Password: chhrmb3pn2

Username: EAV-39602521
Password: h7hnf6cept

Username: EAV-39517452
Password: u5kr3b8psp

Username: EAV-39517461
Password: jnavf76d4h

Username: EAV-39517473
Password: xr63jjpp6f

Username: EAV-39517478
Password: pac272bbvj

Username: EAV-39509444
Password: dm4h76p5sn

Username: EAV-39444618
Password: bp77xkarnv

Username: EAV-39198501
Password: n5rm22bm3p

Username: EAV-39194379
Password: ps48xurmta

Username: EAV-39194414
Password: f63cmushs4

Username: EAV-39602122
Password: jrbfbuusb8

Username: EAV-39602124
Password: 5khj5f7n4f

Username: EAV-39602127
Password: nerkx5hjtr

Username: EAV-39602140
Password: 4hkp3f4uun

Username: EAV-39602144
Password: fukhp5naxc

Username: EAV-39602155
Password: hraetn8cau

Username: EAV-39602519
Password: chhrmb3pn2

Username: EAV-39602521
Password: h7hnf6cept

Username: EAV-39602525
Password: e8xuajnh7j

Username: EAV-39602529
Password: tkxnv8av88

Username: EAV-39602533
Password: rkdupnk3pv

Username: EAV-39601817
Password: e4ctdbcact

Username: EAV-39511644
Password: rp7s7xm4sb

Username: EAV-39514521
Password: btckvccj8t

Username: EAV-39514618
Password: ec2jsdspcn

Username: EAV-39198583
Password: 8pcrehvh8t

Username: EAV-39194426
Password: njvjud35s6

Username: EAV-39332760
Password: nfsku8r7v5

Username: EAV-39332762
Password: u6sfp43uxx

Username: EAV-38822739
Password: 48rbsehxda

Username: EAV-39035399
Password: esseejjruh

Username: EAV-39035404
Password: 7b2c436cnk

Username: EAV-39035356
Password: jkkkeeau5v

Username: EAV-39035357
Password: d4dbafkddb

Username: EAV-39035364
Password: tx3kuh7dma

Username: EAV-39035394
Password: c4cbsbvxcx

Username: EAV-39035406
Password: vnep3k6r5f

Username: EAV-39035352
Password: mj6dm2xsk7

Username: EAV-38715120
Password: usce46kueb

Username: EAV-38715125
Password: esc4knh2ht

Username: EAV-38715131
Password: jfs77v6s3d

Username: EAV-38715058
Password: esucce6v48

Username: EAV-38715064
Password: 3su3ux436r

Username: EAV-39198540
Password: tspfbnxv38

Username: EAV-39198557
Password: srtn8mt5ue

Username: EAV-39198574
Password: k6nk2m2s23

Username: EAV-39214154
Password: bchavur2ba

Username: EAV-39214925
Password: 5j66rhukkt

Username: EAV-39444621
Password: uke8s8kme7

Username: EAV-39444622
Password: p47xmav6rk

Username: EAV-39444624
Password: eemaktvj7f

Username: EAV-39444626
Password: m5m7en888b

Username: EAV-39443882
Password: 7bc7mdtcpa

Username: EAV-39443884
Password: d2c4f764r5

Username: EAV-39443887
Password: vtk5atfxhd

Username: EAV-39444612
Password: 83r4ccnx6c

Username: EAV-39444613
Password: j728b5n6vs

Username: EAV-39602525
Password: e8xuajnh7j

Username: EAV-39602529
Password: tkxnv8av88

Username: EAV-39602533
Password: rkdupnk3pv

Username: EAV-39552989
Password: 273fmpdumk

Username: EAV-39602155
Password: hraetn8cau

Username: EAV-39602519
Password: chhrmb3pn2

Username: EAV-39602127
Password: nerkx5hjtr

Username: EAV-39602140
Password: 4hkp3f4uun

Username: EAV-39602144
Password: fukhp5naxc

Username: EAV-39602521
Password: h7hnf6cept

Username: EAV-39602525
Password: e8xuajnh7j

Username: EAV-39602533
Password: rkdupnk3pv

Username: EAV-39552989
Password: 273fmpdumk

Username: EAV-39602529
Password: tkxnv8av88

Username: EAV-37991228
Password: 63ma2vcv2k

Username: EAV-37991237
Password: skaeesakad

Username: EAV-37991244
Password: rsfav58u4c

Username: EAV-38416855
Password: fxrxp5ua7s

Username: EAV-38416858
Password: 3tx2hr76x4

Username: EAV-38400053
Password: 8abkfha4nk

Username: EAV-38288405
Password: hv3td6kmfj

Username: EAV-39618487
Password: cxrd4p7tt4

Username: EAV-39618489
Password: jmrbvjhjuv

Username: EAV-39618562
Password: ttuev27vhm

Username: EAV-39618572
Password: cubb8ve55u

Username: EAV-39618579
Password: ssxktx45ct

Username: EAV-39618581
Password: 2exfnscscn

Username: EAV-39618583
Password: dsxacf27ec

Username: EAV-39618585
Password: 56dkb42ku8

Username: EAV-39618587
Password: btdh5ubav4

Username: EAV-39618591
Password: 4cmescvup6

Username: EAV-39619506
Password: uakcspp3d7

Username: EAV-39618485
Password: 6brhauu6s8

Username: EAV-39618583
Password: dsxacf27ec

Username: EAV-39618591
Password: 4cmescvup6

Username: EAV-39619506
Password: uakcspp3d7

Username: EAV-39618585
Password: 56dkb42ku8

Username: EAV-39618587
Password: btdh5ubav4

Username: EAV-39618485
Password: 6brhauu6s8

Username: EAV-39628180
Password: 6mtru6mxhf

Username: EAV-39628194
Password: jppvxh7ajd

Username: EAV-39627483
Password: 55nr5nd5up

+   فرید حمیدی ; ۱٠:٤٢ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ٧ دی ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()  
 

نتایج آزمون کتبی آذر ماه فنی و حرفه ای

مجتمع آموزشی مهارت اهر

رشته های فناوری اطلاعات

واحد برادران

           
  نام نام خانوادگی رشته امتحانی نمره کتبی
رضا اصغری ICDL 1 70
وحید محرمی ICDL 1 55
امین محمدیان ICDL 1 غ
مرتضی محمدی ICDL 2 60
مرتضی امیرپور ICDL 2 70
مهدی بالاگر ICDL 2 52.5
رسول پایور ICDL 2 52.5
حسین جوانی ICDL 2 67.5
حمید دهقان ICDL 2 67.5
حجت زارعی ICDL 2 52.5
بیت اله سیف زاده ICDL 2 غ
ولی عابدی ICDL 2 55
سعید عبادی ICDL 2 82.5
حجت فاتح قریبه ICDL 2 غ
وحید قربانی ICDL 2 65
جمال محبی ICDL 2 غ  
           

+   فرید حمیدی ; ۱۱:٥٠ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ٢ دی ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()  
 

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir