عصر یخبندان

به وبلاگ عصر یخبندان خوش آمدید

یوزر و پسورد nod 32

 

19 August 2010

 

Username: TRIAL-34142053
Password: 8vbpm5rttf

Username: TRIAL-34142070
Password: 3b6kd6xhx4

Username: TRIAL-34142094
Password: sx8cmf3hvm

Username: TRIAL-34142124
Password: 2e2chtsh46

Username: TRIAL-34142154
Password: 3aphhc7s8t

Username: TRIAL-34142172
Password: tnkeadcfcf

Username: TRIAL-34141843
Password: hn7m25c547

Username: TRIAL-34142015
Password: vp5j6he36d

+   فرید حمیدی ; ۱٠:۱٥ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()  
 

نتایج آزمون فنی و حرفه ای

رشته های فن آوری اطلاعات

مجتمع آموزشی مهارت اهر

واحد برادران

           
  نام نام خانوادگی رشته امتحانی نمره کتبی
مطلب اسکندری رایانه کار 1 70
حسن اسماعیل زاده رایانه کار 1 67.5
مجتبی اکبرزاده رایانه کار 1 72.5
بهرام شکری ICDL 2 67.5
جبرئیل اصغری ICDL 2 غایب  
           

+   فرید حمیدی ; ۱۱:٥۱ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٢٥ امرداد ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()  
 

نمونه سوال عملی رایانه کار درجه یک

نمونه سوالات عملی VB

1-پروژه ای طراحی کنید که عددی را از ورودی دریافت کند،سپس مقسوم علیه های آن را نشان دهد.

2-پروژه ای طراحی کنید که عددی را از ورودی دریافت کند،سپس مجموع ارقام آن را نشان دهد.

3-پروژه ای طراحی کنید که عددی را از ورودی دریافت کند،سپس وارون  آن را نشان دهد.

4-پروژه ای طراحی کنید که عددی را از ورودی دریافت کند،سپس مجموع  مقسوم علیه های آن را نشان دهد.

5-پروژه ای طراحی کنید که 5 عدد را از ورودی دریافت کند،سپس بزرگ ترین آن ها  را نشان دهد.

6-پروژه ای طراحی کنید که 5 عدد را از ورودی دریافت کند،سپس کوچک  ترین آن ها  را نشان دهد.

7-پروژه ای طراحی کنید که 5 عدد را از ورودی دریافت کند،سپس مجموع  آن ها  را نشان دهد.

8-پروژه ای طراحی کنید که 5 عدد را از ورودی دریافت کند،سپس میانگین  آن ها  را نشان دهد.

9-پروژه ای با یک textbox  ویک combo  با اعداد 10،12،14،16،18 ایجاد کنید ،به طوری که با انتخاب یکی از گزینه های combo اندازه قلم textbox  به آن تغییر کند.

10- پروژه ای با یک textbox   و دو گروه 4 تایی option button  ایجاد کنید به طوری که با انتخاب گزینه های دکمه های انتخاب یک گروه رنگ زمینه و یک گروه رنگ قلم textbox  را تغییر کند.

11- پروژه ای با یک textbox  و4 دکمه با عناوین B,I,U,S ایجاد کنید ،به طوری که با کلیک بر روی دکمه B ،متن textbox  پررنگ و برروی دکمه I ، متن textbox  ایتالیک ، و بر روی دکمه U ،متن textbox  زیر خط دار و برروی دکمه S متن textbox رو خط دار شود، همچنین این تنظیمات بر روی خود دکمه ها نیز انجام شود .(دکمه ها را به گونه ای طراحی کنید که با کلیک برروی دکمه خاصیت به textbox داده شود و با کلیک مجدد خاصیت برداشته شود.)

12- پروژه ای طراحی کنید که با کلیک برروی فرم ،فرم حداکثرشود و با دو بار کلیک برروی ان فرم به اندازه فرم به اندازه عادی برگردد.

13-  پروژه ای با یک دکمه  طراحی کنید که با کلیک برروی دکمه اندازه فرم به 1000*2000  در آید و فاصله از بالای فرم 100 و از سمت چپ 200 شود.

14- پروژه ای با یک textbox  و یک label ایجاد کنید ،سپس کدی را بنویسید که با نوشتن در textbox متن نوشته در برچسب  نوشته شود ،همچنین تنظیمی را با کد نویسی انجام دهید که تعداد حروف دریافتی در جعبه متن 2 حرف شود.

15-پروژه ای طراحی کنید که تاریخ روز سیستم در برچسب هایی به صورت روز ماه ، نام روز هفته کامل ، نام ماه کامل و سال کامل نمایش داده شود.

16-پروژه ای طراحی کنید که ساعت  روز سیستم در برچسب هایی به صورت ساعت ، دقیقه  ، ثانیه نمایش داده شود.

17-پروژه ای با یک textbox  و یک label ایجاد کنید ،سپس کدی را بنویسید که با نوشتن درtextbox، عکس(وارون) نوشته در برچسب  نوشته شود .

18-پروژه ای با یک textbox  و یک دکمه ایجاد کنید ،سپس کدی را بنویسید که با کلیک برروی دکمه حروف نوشته شده در textbox ، زیر هم در فرم نشان داده شود .

19-پروژه ای ایجاد کنید که با کلیک برروی یک دکمه تعدادی عدد (پایان ورود اعداد ، ورود عدد صفر یا منفی باشد) دریافت ، سپس مجموع آن ها را نشان دهد.

20-پروژه ای ایجاد کنید که با کلیک برروی یک دکمه تعدادی عدد (پایان ورود اعداد ، ورود عدد صفر یا منفی باشد) دریافت ، سپس میانگین آن ها را نشان دهد.

21-پروژه ای ایجاد کنید که با کلیک برروی یک دکمه تعدادی عدد (پایان ورود اعداد ، ورود عدد صفر یا منفی باشد) دریافت ، سپس تعداد اعداد فرد و زوج آن ها را نشان دهد.

22-فرمی با سه دکمه  طراحی کنید که با کلیک برروی یکی ، فرم حداکثر و با کلیک برروی دیگری  فرم حداقل و برروی سومی فرم  به اندازه اولیه  درآ ید .همچنین تنظیمی انجام دهید که که فرم در وسط صفحه باز شود.

23-فرمی با یک دکمه  طراحی کنید که با کلیک برروی دکمه اعداد زوج سه رقمی را در فرم نشان دهد.(فرم هنگام باز شدن حداکثرشود.)

24-فرمی با یک دکمه  طراحی کنید که با کلیک برروی دکمه اعداد زوج دو رقمی را از بزرگ به کوچک در فرم نشان دهد.

25-فرمی با دوtextbox  و یک دکمه ایجاد کنید. درtextbox  اول یک عدد حداکثر سه رقمی و درtextbox  دوم  یک عدد یک رقمی وارد شود. هنگام کلیک برروی دکمه از عدد یک تا مقدار text1 با گام text2 برروی فرم نشان داده شود.همچنین دکمه هنگامی فعال شود که اعداد ورودی درtext1 و text2 از صفر بزرگتر باشد.

26-پروژه ای با دو فرم ایجاد کنید، سپس برروی فرم اول یک textbox  و یک دکمه و برروی فرم دوم یک برچسب و یک دکمه قرار دهید ، کدهایی را بنویسید که با کلیک برروی دکمه فرم 1 ، فرم 2 فعال و متن درون textbox  فرم 1 را در برچسب فرم نشان دهد و با کلیک برروی دکمه فرم دوم ، فرم دوم بسته شود.

27-فرمی شامل یک textbox و یک label و تابعی به نام fac ایجاد کنید که بتواند فاکتوریل عدد را محاسبه کند ، در این فرم یک textbox  قرار دهید که بتوان یک عدد حداکثر یک رقمی را وارد نمود ،سپس کدی را بنویسید که با تایپ یک عدد در textbox فاکتوریل آن را با استفاده از تابع در label نشان دهد.

28-فرمی شامل یک textbox و یک label و دکمه  و تابعی به نام sumdigit ایجاد کنید که بتواند مجموع ارقام  را محاسبه کند ، هنگامی که عددی را در textbox وارد می کنید و با کلیک برروی دکمه  مجموع ارقام  آن را در label نشان دهد همچنین دکمه فقط هنگام وجود عدد در جعبه متن فعال گردد.

29-فرمی شامل یک دکمه و یک label و زیر برنامه ای به نام sumlist ایجاد کنید ، به طوری که با کلیک برروی دکمه ، زیر برنامه ای  اجرا شده و ده عدد را در یک inputbox  دریافت کند ،سپس  مجموع  آن ها را در msgbox نشان دهد.

30-پروژه ای با یک جعبه متن و یک دکمه ایجاد کنید بطوریکه فقط هنگام تایپ عدد دکمه فعال گردد همچنین با تلیپ یک عدد حداکثر 2 رقمی فاکتوریل آن پس از کلیک برروی دکمه  ، در یک پنجره پیام نشان داده شود.

31-پروژه ای ایجاد تا با تایپ یک عبارت حداکثر 25 حرفی در جعبه متن ، وارون آن در برچسب نشان داده شود.

32-پروژه‌ای با 4 دکمه رادیویی با عناوین (Red – Yellow – Blue – Green )ایجاد بطوریکه با انتخاب هریک رنگ زمینه فرم به آن تغییر کند

33-یک ساعت دیجیتال ایجاد کنید.

35-فرمی حاوی یک انتخابگر درایو و پوشه و فایل و یک کنترل Image ایجاد کنید بطوریکه پس از اجرای پروژه بتوان فایلهای گرافیکی با پسوندهای JPG,GIF,BMP را بوسیله آن بازبینی کرد

+   فرید حمیدی ; ۸:۱۳ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱٧ امرداد ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()  
 

نمونه سوال عملی رایانه کار درجه 1

سوالات آزمون عملی رایانه درجه 1

ویندوز XP

 

 

1-از طریقه Help درباره افزایش کارایی Performance سیستم را یافته و سپس با مطالعه آن برنامه      Disk Defragment  را اجرا کنید؟

2-با استفاده از گزینه index در پنحره help اطلاعاتی در باره نحوه کپی کردن سریع فایل ها به دیسکت یافته و این عمل را انجام دهید؟

3-از طریقه help در کادر محاوره ای Display properties   اطلاعاتی درباره Appearance  بیابید؟

4-اطلاعاتی را که در سه تمرین فوق کسب کردهاید به لیست favorites اضافه کنید؟

5-عناوین راهنمای مشاهده شده در سه تمرین اول را در  History  ملاحظه کنید؟

6- انواع کلید های میانبر صفحه کلید را از برنامه Help جستجو کرده و در قسمت Favorites قرار دهید؟

7- انواع خطا های مودم از برنامه Help جستجو کرده و در قسمت Favorites  قرار دهید؟

8- روش Copy کردن به Disket را بیابید و آن را انجام دهید؟

9-مولفه های ویندوز مانند games یا Internet Explorer را حذف و دوباره نصب کنید؟

10- مشخصات کارت گرافیک و هارد دیسک وCpu  دستگاه خود را در برنامه Notepad یاداشت کنید بنام info

11- گزینه های مربوط به مصرف برق دستگاه خود را با مشخصات زیر تنظیم کنید؟

الف)مانیتور 30دقیقه  ب) هارد دیسک 20دقیقه  ج) آیکن در قسمت ابلاغ نمایش داده شود

12-حساب کاربری به نام Test بسازید ازنوع محدود وبا رمز 123

13- برنامه نمودار فضای مورد استفاد حافظه و عملکرد Cpu را اجرا کنید؟

14- تصویر پس زمینه میز کار را تغییر دهید؟

15-یک Screen saver ایجاد کنید که یک پوشه از تصاویر را در درایو D نمایش دهد؟

16- کاری کنید تا آیکن  Volume در ناحیه ابلاغ نمایش داده نشود؟

17- شکل اشاره گر موس را به دلخواه تغییر دهید؟

18- صدای شروع ویندوز را تغییر دهید؟

19- به بستن یک برنامه یک صدای دلخواه نسبت دهید؟

20- کاری کنید که پسوند فایل ها نمایش داده شود؟

21- صفحه کلید فارسی را به ویندوز اضافه کنید؟

22- تعدادی Font به ویندوز اضافه کنید؟

23- نام درایو E را به K تغییر دهید؟

24- درایو D را مخفی کنید؟

25- FAt درایو E را به NTFs تبدیل کنید؟

26- برای استفاده از یک Printer و نصب آن چه مراحلی را بایستی طی کرد؟

27- نحوه اضافه کردن سرویسهای Fax را به ویندوز بیان کنید؟

28- مراحل نصب یک مودم را شرح دهید و انجام دهید و یک گزارش از وضعیت آن بدست آورید؟

29- کارت صدا را بصورت دستی نصب کنید؟

30- یک برنامه که بصورت اتوماتیک اجرا می شود ونشانه آن در ناحیه ابلاغ نمایش داده می شودغیر فعال کنید؟

31- یک Connections به اینتر نت بسازید و روی میز کار نمایش دهید؟

32- عرض مکان نما و سرعت چشمک زدن آن را زیاد کنید؟

33- کاری کنید منوی شرح هنگام رفتن موس روی فایل ها یا پوشه نمایش داده نشود؟

34- کاری کنید که هنگام درگ کردن موس نیازی به نگه داشتن دکمه چپ موس نباشد؟

35- کاری کنید موس تک کلیک شده و خطی پایین فایل ها یا پوشه ها نباشد؟

36- بلند گو ها را طوری تنظیم کنید که بصورت Mono و برای Laptop باشد؟

37- کاری کنید که اتصال به اینترنت شما دارای دو شماره باشد واگر اولی جواب نداد دومی را بگیرد؟

39- قواعد کشور وکد آن ودر صورت وجود پیش شماره سازمانی که بایستی برای تماس خط شهری را آزاد کند دریک اتصال تنظیم کنید؟(ایران 0098-9)

40- در صورت نصب چاپگر   یک صفحه از  مشخصات چاپگر چاپ کنید؟

41- کاری کنید که کیفیت چاپگر در صورت امکان  300dpi شود؟

42- کاری کنید مقیاس چاپ 80% شود؟

43- کاری کنید در یک صفحه A4 سه صفحه چاپ شود؟

44- یک پوشه در شبکه به اشتراک بگذارید و کاری کنید که بقیه بتوانند در آن تغییر ایجاد کنند؟

45- تصویر دلخواهی به Icon یک پوشه  اختصاص دهید؟

46- کاری کنید Icon کنترل پانل در محیط My computer نمایش داده شود؟

47- در صورتی که  ویندوز  زبان فارسی نداشته باشد  زبان فارسی وامکانات آن رابه ویندوز اضافه کنید؟

48- یک برنامه با پسوند abc  تعریف کرده و یک برنامه برای اجرا شدن آن در ویندوزتعیین کنید؟

49- - یک برنامه با پسوند xy  تعریف کرده و یک برنامه برای اجرا شدن آن در ویندوزتعیین کنید؟

50- یک متن در محیط Notepad بنویسید و کاری کنید که بجای باز شدن در  محیط Notepad در محیط Word pad باز شود؟

51-کاری کنید که تصاویر BMP بجای باز شدن برنامه Windows Picture در برنامه Paint باز شوند؟

52- یک متن در محیط Notepad بنویسید وآن را ذخیره کنید و کاری کنید که  Icon آن تغییر کند و هر فایل دیگر بنویسید نیز همان icon را داشته باشد؟

53- Partition magic را تحت Dos اجرا کنید و هارد دستگاه را پارتیشن بندی کنید؟

54-کاری کنید که چند برنامه دلخواهی بطور زمان بند ی اجرا شوند؟

55- برنامه Fdisk را اجرا کنید و هارد دستگاه را پارتیشن بندی کنید؟

56- کاری کنید تا کامپیوتر از cd-rom راه اندازی شود؟

57- کاری کنیدزمان انتظار اتنخاب سیستم عامل ها به 10 ثانیه تبدیل شود؟

58- کاری کنید اگر دو ویندوز روی سیستم نصب شده در هنگام اتنخاب جابجا شوند؟

59- کاری کنید منوی Advance option menu ویندوز در محیط Dos ظاهر شود و ویندوز را در حالت saft mode راه اندازی کنید؟

60- درایو C را Format  کرده وهم زمان فایل های سیستمی را روی آن منتقل کنید؟

61- برنامه MMc را اجرا کرده واز آن برنامه Device manager را اجرا کنید؟

62- کاری کنید که فرکانس مانیتور افزایش یابد(سرعت نوسازی)؟

63- وضوح صفحه مانیتور را به 600×800 تبدیل کنید؟

64- طریقه نمایش Log on ویندوز را عوض کنید؟

65- درایو D را بررسی و از فایل های زائد پاک کرده و در صورت نبودن اشکال آن را یکپارچه کنید؟

66- درایور کارت گرافیک را به روز آوری کنید؟

67- Cd_Rom کامپیوتر را غیره فعال کنید؟

68- Floppy disk کامپیوتر را غیره فعال کنید؟

69- کاری کنید که در هنگام راه اندازی کامپیوتر از شما رمز بخواهد؟

70- کاری کنید که گزینه های My Document وMy Computer و Printer and Fax از منوی شروع پنهان شوند؟

 

+   فرید حمیدی ; ٩:٥٤ ‎ق.ظ ; شنبه ۱٦ امرداد ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()  
 

یوزر و پسورد nod 32

14 مرداد 1389

Username: EAV-33613491
Password: cd76ttvu8m

Username: EAV-33613531
Password: pr6v2cuuax

Username: EAV-33613426
Password: djh3af625a

Username: EAV-32301613
Password: npem2f5the

Username: EAV-31786434
Password: red3m6d3v4

Username: EAV-31789270
Password: t5mtf6b7s6

Username: EAV-31789201
Password: v4pufhm3uu

Username: EAV-31779343
Password: vt2p8txhuf

 

+   فرید حمیدی ; ۸:٢٧ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ۱٤ امرداد ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()  
 

یوزر و پسورد nod 32

10 مرداد 1389

Username: TRIAL-33694776
Password: 3x68tv46xb

Username: EAV-30770172
Password: numjjc6pe6

Username: EAV-31550060
Password: d38pn42dx7

Username: TRIAL-33695064
Password: 6ejsmupbc4

Username: TRIAL-33695085
Password: hpmr8h7v8x

Username: EAV-31550064
Password: rd7fcrks3u

Username: EAV-31229988
Password: 7cahm8tkb8

Username: TRIAL-33695130
Password:
6aav78f7fe

+   فرید حمیدی ; ۱۱:٠٩ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۱۱ امرداد ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()  
 

نمونه سوال تستی رایانه کار درجه 1

سوالات الگوریتم و فلوچارت

1-به مجموعه ای از دستورالعمل ها که با ترتیب معین و مشخص اجرا شده و موجب حل مساله ای گردند . . . . . می گویند.

الف)فلوچارت             ب)جملات شرطی           ج)الگوریتم                  د)هیچکدام

2-الگوریتم زیر چه عملی را انجام می دهد؟

1-شروع

2-I=10

3-I  را چاپ کن

4-I=I+2

5-اگر I<=98 است ، سپس به مرحله 3 برو

6-پایان

الف)چاپ اعداد زوج دو رقمی               ب)چاپ اعداد فرد دو رقمی

ج)چاپ اعدادی که بر 3 بخش پذیرند                            د)هیچکدام

3-در الگوریتم زیر به جای خط شماره 4 ،کدام گزینه را باید قرار داد تا مجموع زیر را در S ذخیره کند؟

S=1+2+3+…+99

1-شروع

2-S=0

3-I=1

4-؟

5-I=I+2

6-اگر I<=99 است ، سپس به مرحله 4 برو.

7-S را چاپ کن.

8- پایان

الف)S=I                     ب)I=S                       ج)I=S+I                      د)S=S+I

4-کدامیک از موارد زیر از ویژگیهای الگوریتم محسوب نمی شود؟

الف)رعایت ترتیب                ب)خاتمه پذیر بودن

ج)ارایه جزئیات کافی                       د)ارایه فرمولهای پیچیده

 

5-در فلوچارت شکل زیر نشانه چیست؟

الف)دستورات ورودی                       ب)دستورات خروجی

ج)دستورات شرطی                        د)دستورات انتساب

 

6-در فلوچارت شکل زیر نشانه چیست؟

الف)دستورات ورودی                       ب)دستورات خروجی

ج)دستورات شرطی                        د)دستورات انتساب

 

 

7-کدام یک از عبارات زیر نادرست است؟

الف)برای نمایش دستورات ورودی از شکل            استفاده می شود.

ب) برای نمایش دستورات شرطی از شکل            استفاده می شود

ج)هر فلوچارت دارای چندین نقطه شروع می باشد

د) هر فلوچارت دارای یک نقطه پایان می باشد

8-خروجی فلوچارت زیر چیست؟

الف)نمایش اعداد فرد 1 تا 10

ب) نمایش اعداد زوج 1 تا 10

I را نمایش بده ج)نمایش مجموع اعداد زوج

د)نمایش مجموع 10 عدد فرد

 

 

9-کدام یک از عبارات زیر درست است؟

الف)در متوازی الاضلاع حداکثر یک فلش وارد و حداقل یک فلش خارج می شود

ب) در متوازی الاضلاع حداکثر یک فلش خارج و حداقل یک وارد فلش می شود

ج) در متوازی الاضلاع فقط یک فلش وارد و یک فلش خارج می شود

د) در متوازی الاضلاع فقط یک فلش وارد اما چند فلش خارج می شود

10-الگوریتم زیر چه عملی را انجام می دهد؟

1-شروع

2-x را دریافت کن

3- اگر x<0 است ، سپس xß-x

4-x  را چاپ کن

5-پایان

الف)محاسبه قدرمطلق x                                          ب)قرینه اعداد مثبت

ج)جزء صحیح x                                                      د)الگوریتم هیچ عملی انجام می دهد

 

 

سوالات NU

11-در کادر محاوره ای Norton Utilities‌ بوسیله کدام گزینه می توان دیسک نجات سیستم را تهیه کرد؟

الف)LiveUpdate                           ب)Rescue                       ج)Options                       د)Disk

12-در نرم افزار Norton Utilities بوسیله کدام برنامه می توان فضای دیسکها را طوری بهینه سازی کرد که بارگذاری نرم افزلرها با سرعت و کارآیی بیشتری انجام گیرد؟

الف)Speed Disk                            ب)Norton Optimization Wizard      

ج)Norton Disk Doctor                   د)Norton system Doctor  

13-در نرم افزار Norton Utilities بوسیله کدام برنامه می توان سیتم کامپیوتر را کنترل و بازرسی نمود و مشکلات آنرا شناسایی کرد؟

الف) Norton Disk Doctor                            ب) Norton system Doctor

ج)Norton WinDoctor                                د)Wipe Info       

14- در نرم افزار Norton Utilities بوسیله کدام برنامه می توان اطلاعات کاملی درباره کامپیوتر بدست آورد؟

الف)Norton Diagnosetics                           ب) Wipe Info

ج)System Information                              د)Norton System Check

سوالات ویندوز XP پیشرفته

15-در پنجره Control Panel کدام گزینه برای اضافه کردن زبان استفاده میشود؟

الف)KeyBoard                                                      ب)Folder Options            

ج) Regional and Language Options                         د)System

16-برای مدیریت قسمتهای مختلف کامپیوتر(سخت افزار) کدام گزینه مناسب است؟

الف)Disk Management                               ب)Computer Management           

ج)System Information                              د)System Properties        

 

17-برای جستجوی موردی در پنجره Help بطوریکه با نوشتن چند حرف از موضوع موردنظر به اطلاعات کمکی دست پیدا کنیم کدام گزینه مناسب است؟

الف)Index                                   ب)Topic                         ج)Search                        د)Content

18-برای زمانبندی برنامه ها بطوریکه به صورت اتوماتیک اجرا شوند کدام برنامه مناسب است؟

الف) Scheduled Tasks                                           ب)Folder Options

ج) Symantec LiveUpdate                                      د) Power Options

19-برای ایجاد پارتیشن در برنامه Partition Magic از کدام فرمان زیر استفاده می شود؟

الف)Logical                      ب)Set as Active  ج)Primary                       د)Create

20-در پنجره Device Manager کدام علامت سخت افزار نصب نشده را نشان می دهد؟

الف)#                ب)!                   ج)؟                                د)$

31-برای ایجاد منو بر روی فرم کدام فرمان مناسب است؟

الف)FileàMenu Editor                                           ب)ToolsàMenu Editor

ج)EditàMenu Editor                                            د) FormatàMenu Editor

32-اولین رویدادی که از فرم اجرا می شود(هنگام اجرای آن) چیست؟

الف)Initialize()      ب)Load()                       ج)Resize()                      د)Paint()

 

 

 

34-با فعال کردن کدام گزینه در پنجره Options لزوم تعریف متغیرها را قبل از استفاده مشخص می کند؟

الف)Auto Syntax check                             ب)Require Variable Declaration

ج)Auto list member                                  د)Auto Data tips

35-کدام رویداد در فرم ها برای اجرای دستورالعمل ها در هنگام شروع یک برنامه مناسب است؟

الف)Unload                     ب)Click   ج)Dblclick                       د)Load

سوالات شبکه

36- اگر رایانه ها را با کابل تکی از یک نقطه یا کانون انشعاب یافته باشد آنرا توپولوژی . . . . می گویند.

الف)Ring                              ب)Lan                ج)Bus                    د)Star

37-برای جلوگیری از برگشت سیگنال به کابل شبکه از چه وسیله ای استفاده می شود؟

الف)سوکت                 ب)ترمیناتور              ج)Bnc                    د)Barrel

38-در شبکه حلقوی از چه روشی برای انتقال داده ها استفاده می شود؟

الف)ارسال سیگنال          ب)عبور نشانه        ج)HUB                  د)Terminator

39-کابل کواکسیال ضخیم سیگنالها را تا چند متر بدون استفاده از تکرار کننده، حمل می کند؟

الف)500 متر         ب)185 متر            ج)158 متر                       د)400 متر

40-کدام اتصال برای اتصال دو قطعه کابل  در  شبکه بکار میرود؟

الف)BNC          ب)BNC Barrel                 ج)ترمیناتور BNC              د)BNC T                           

41-نحوه دسترسی به خط انتقال از وظایف کدام لایه می باشد؟

 الف)لایه شبکه         ب) لایه نمایش            ج) لایه پیوند داده             د) لایه انتقال

42-کدام یک از توپولوژی های زیر خطی است؟

الف)10 Base 2                                         ب) 10 Base 5

ج) 10 Base T                                          د)100 Base X

43-کدام لایه حاوی پروتکل های گوناگون است که همه نرم افزارهای موردنیاز برای ارتباط شبکه ای از آنها استفاده می کند؟

الف)لایه کاربردی    ب)لایه شبکه        ج)لایه جلسه                    د)لایه پیوند داده

44-کدام یک از پروتکل های زیر کامپیوترهای شبکه را با آدرس 32 بیتی مشخص می کنند؟

الف)NWLink                    ب)IPX/SPX         ج)TCP/IP            د)Net BEUI

45-کدام یک از روشهای زیر یک روش رقابتی محسوب می شود؟

الف)CSMA/CD                  ب)Token Passing

ج)Demand Priority                        د)پروتکل 

46-انواع گروه ها در شبکه عبارتند از:

الفLocal Group, Domain Group       ب)Domain Group , Workgroup Group

ج) Local Group, Global Group                     د)Users , Asministrators

سوالات پارتیشن بندی FDISK

47-در برنامه Fdisk برای نمایش پارتیشن ها از کدام گزینه در منوی اصلی استفاده می شود؟

الف)Create Partition                     ب)Delete Primary and logical Partition

ج)Set as Active Partition               د)Display all Partition

+   فرید حمیدی ; ۱٢:٥۱ ‎ب.ظ ; شنبه ٩ امرداد ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()  
 

یوزر و پسورد nod 32

25 July 2010

Username: TRIAL-33427289
PassWord: 4naubdhjst

Username: TRIAL-33427286
PassWord: ht3ths7m3j

Username: TRIAL-33427285
PassWord: nca5npu6r6

Username: TRIAL-33427288
PassWord: pf3pcmhc4d

Username: TRIAL-33427287
PassWord: u2a2fj7ts2

Username: TRIAL-33427284
PassWord: b63xnxux3p

Username: TRIAL-33483622
Password: t3jepa6r5a

Username: EAV-31550060
Password: d38pn42dx7

+   فرید حمیدی ; ٧:٤۱ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۳ امرداد ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()  
 

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir