عصر یخبندان

به وبلاگ عصر یخبندان خوش آمدید

یوزر و پسورد nod32

 

19 May 2012

30 اردیبهشت 1391

 

 

Username: TRIAL-65613328
Password: ke8x52fp6d

Username: TRIAL-65788665
Password: fpase4mam4

Username: TRIAL-65788679
Password: vs6xhd7kp3

Username: TRIAL-65788690
Password: 8bcjndrakm

 

Username: TRIAL-65788749
Password: m642p8k3kf

Username: TRIAL-65788752
Password: nbtkd578xp

Username: TRIAL-65788761
Password: bufst26x8h

 

 

+   فرید حمیدی ; ٧:٤۱ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
    پيام هاي ديگران ()  
 

یوزر و پسورد nod32

 

12 May 2012

23 اردیبهشت 1391

 

 

Username: TRIAL-65613313
Password: t75m4tv7c3

Username: TRIAL-65613314
Password: 7cct3mvd4f

Username: TRIAL-65613317
Password: p8juta7btr

Username: TRIAL-65613318
Password: 4ds3t37hj7

Username: TRIAL-65613319
Password: vujrn5h2uk

Username: TRIAL-65613321
Password: 5jjnhxtpve

Username: TRIAL-65613323
Password: tv22fht5cb

Username: TRIAL-65613324
Password: ndspcj6kmp

Username: TRIAL-65613325
Password: 3k2ubc6sd6

 

 

+   فرید حمیدی ; ۸:٢٧ ‎ق.ظ ; شنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩۱
    پيام هاي ديگران ()  
 

یوزر و پسورد nod32

 

05 May 2012

16 اردیبهشت 1391

 

 

Username: TRIAL-65112384
Password: rashduah8j

Username: TRIAL-65113705
Password: f643c7dmdd

Username: TRIAL-65113715
Password: 24m63a6es7

Username: TRIAL-65113729
Password: j3r3xxk6r8

Username: TRIAL-65113731
Password: 36jx6bb822

Username: TRIAL-65113756
Password: vc83v774b2

Username: TRIAL-65114834
Password: dp67ap6m8m

Username: TRIAL-65114841
Password: ehxcsd8cen

Username: TRIAL-65114926
Password: n8dch3ar7p

 

 

+   فرید حمیدی ; ۱٠:۳٢ ‎ق.ظ ; شنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩۱
    پيام هاي ديگران ()  
 

برنامه زمانی آزمون های فنی و حرفه ای در سال 91

 

 

نوبت آزمون تاریخ ثبت نام تاریخ آزمون
نوبت اول 1391/01/15 1391/02/15
نوبت دوم 1391/02/24 1391/03/19
نوبت سوم 1391/04/03 1391/04/30
نوبت چهارم 1391/05/18 1391/06/10
نوبت پنجم 1391/07/03 1391/07/28
نوبت ششم 1391/08/14 1391/09/10
نوبت هفتم 1391/09/18 1391/10/23
نوبت هشتم 1391/11/14 1391/12/18

 

 

 

+   فرید حمیدی ; ٧:۳٦ ‎ق.ظ ; شنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩۱
    پيام هاي ديگران ()  
 

یوزر و پسورد nod32

 

27 April 2012

08 اردیبهشت 1391

 

 

Username: TRIAL-64450863
Password: fuptahe6d3

Username: TRIAL-64450891
Password: npxk4tcka7

Username: TRIAL-64450915
Password: v4utth8kcm

Username: TRIAL-64450920
Password: e78j8fkk5m

Username: TRIAL-64450952
Password: tchrnea8te

Username: TRIAL-64450954
Password: mphtukxhtk

Username: TRIAL-64450983
Password: 242ustjedc

Username: TRIAL-64450987
Password: 43hn3e8bvm

Username: TRIAL-64451011
Password: 288rsb568m

 

 

+   فرید حمیدی ; ٧:٢۸ ‎ق.ظ ; شنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩۱
    پيام هاي ديگران ()  
 

یوزر و پسورد nod32

 

 

20 April 2012

01 اردیبهشت 1391

 

 

Username: TRIAL-64450863
Password: fuptahe6d3

Username: TRIAL-64450891
Password: npxk4tcka7

Username: TRIAL-64450915
Password: v4utth8kcm

Username: TRIAL-64450920
Password: e78j8fkk5m

Username: TRIAL-64450952
Password: tchrnea8te

Username: TRIAL-64450954
Password: mphtukxhtk

Username: TRIAL-64450983
Password: 242ustjedc

Username: TRIAL-64450987
Password: 43hn3e8bvm

Username: TRIAL-64451011
Password: 288rsb568m

 

 

+   فرید حمیدی ; ۸:۳۳ ‎ق.ظ ; شنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩۱
    پيام هاي ديگران ()  
 

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir