عصر یخبندان

به وبلاگ عصر یخبندان خوش آمدید

» دوشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: نتایج آزمون فنی و حرفه ای
» سه‌شنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩٢ :: نتایج آزمون های فنی و حرفه ای
» شنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩٢ :: نتایج آزمون های فنی و حرفه ای
» یکشنبه ۸ دی ۱۳٩٢ :: نتایج آزمون های فنی و حرفه ای
» یکشنبه ٥ آبان ۱۳٩٢ :: نتایج آزمون های فنی و حرفه ای
» سه‌شنبه ٩ مهر ۱۳٩٢ :: نتایج آزمون های فنی و حرفه ای
» یکشنبه ٢۳ تیر ۱۳٩٢ :: نتایج آزمون های فنی و حرفه ای
» یکشنبه ٢۳ تیر ۱۳٩٢ :: نتایج آزمون های فنی و حرفه ای
» چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳٩٢ :: نتایج آزمون های فنی و حرفه ای
» سه‌شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: نتایج آزمون های فنی و حرفه ای
» دوشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩۱ :: دوشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩۱
» دوشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩۱ :: نتایج آزمون فنی و حرفه ای
» سه‌شنبه ۳ بهمن ۱۳٩۱ :: نتایج آزمون فنی و حرفه ای
» دوشنبه ۱۱ دی ۱۳٩۱ :: نتایج آزمون فنی و حرفه ای
» شنبه ۱۸ آذر ۱۳٩۱ :: نتایج آزمون فنی و حرفه ای
» سه‌شنبه ٧ آذر ۱۳٩۱ :: نتایج آزمون فنی و حرفه ای
» سه‌شنبه ٢ آبان ۱۳٩۱ :: سه‌شنبه ٢ آبان ۱۳٩۱
» سه‌شنبه ٢ آبان ۱۳٩۱ :: نتایج آزمون فنی و حرفه ای
» سه‌شنبه ٢ آبان ۱۳٩۱ :: نتایج آزمون فنی و حرفه ای
» سه‌شنبه ٢ آبان ۱۳٩۱ :: نتایج آزمون فنی و حرفه ای
» سه‌شنبه ٢ آبان ۱۳٩۱ :: نتایج آزمون فنی و حرفه ای
» پنجشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩۱ :: پنجشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩۱
» یکشنبه ۸ امرداد ۱۳٩۱ :: نتایج آزمون های فنی و حرفه ای
» یکشنبه ۸ امرداد ۱۳٩۱ :: یوزر و پسورد nod32
» شنبه ۳۱ تیر ۱۳٩۱ :: یوزر و پسورد nod32
» شنبه ۳۱ تیر ۱۳٩۱ :: نتایج آزمون فنی و حرفه ای
» چهارشنبه ۱٤ تیر ۱۳٩۱ :: یوزر و پسورد nod 32
» چهارشنبه ٧ تیر ۱۳٩۱ :: نتایج آزمون فنی و حرفه ای
» یکشنبه ٤ تیر ۱۳٩۱ :: یوزر و پسورد nod 32
» دوشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩۱ :: یوزر و پسورد nod32
» چهارشنبه ۱٠ خرداد ۱۳٩۱ :: نتایج آزمون فنی و حرفه ای
» یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: یوزر و پسورد nod32
» شنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: یوزر و پسورد nod32
» شنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: یوزر و پسورد nod32
» شنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: برنامه زمانی آزمون های فنی و حرفه ای در سال 91
» شنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: یوزر و پسورد nod32
» شنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: یوزر و پسورد nod32
» یکشنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩۱ :: یوزر و پسورد nod32
» شنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩۱ :: یوزر و پسورد nod32
» سه‌شنبه ۱٥ فروردین ۱۳٩۱ :: نتایج آزمون فنی و حرفه ای
» دوشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩۱ :: یوزر و پسورد جدید nod32
» یکشنبه ٦ فروردین ۱۳٩۱ :: یوزر و پسورد nod 32
» یکشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩٠ :: یکشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩٠
» پنجشنبه ۱۸ اسفند ۱۳٩٠ :: نتایج آزمون فنی و حرفه ای
» دوشنبه ٢٤ بهمن ۱۳٩٠ :: نتایج آزمون فنی و حرفه ای
» یکشنبه ٩ بهمن ۱۳٩٠ :: نتایج آزمون فنی و حرفه ای
» دوشنبه ۳ بهمن ۱۳٩٠ :: دوشنبه ۳ بهمن ۱۳٩٠
» شنبه ۱ بهمن ۱۳٩٠ :: شنبه ۱ بهمن ۱۳٩٠
» پنجشنبه ٢٩ دی ۱۳٩٠ :: نتایج آزمون فنی و حرفه ای
» سه‌شنبه ٦ دی ۱۳٩٠ :: حروف یونانی و نحوه تلفظ آنها در زبان فارسی
» سه‌شنبه ٦ دی ۱۳٩٠ :: نتایج آزمون فنی و حرفه ای
» پنجشنبه ۱٢ آبان ۱۳٩٠ :: نتایج آزمون فنی و حرفه ای
» سه‌شنبه ۸ شهریور ۱۳٩٠ :: سه‌شنبه ۸ شهریور ۱۳٩٠
» پنجشنبه ۳ شهریور ۱۳٩٠ :: نتایج آزمون فنی و حرفه ای
» شنبه ۱ امرداد ۱۳٩٠ :: نتایج آزمون های فنی و حرفه ای
» یکشنبه ٥ تیر ۱۳٩٠ :: نتایج آزمون فنی و حرفه ای
» چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩٠ :: نتایج آزمون عملی اردیبهشت 90
» چهارشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: نتایج آزمون فنی و حرفه ای
» چهارشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: یوزر و پسورد nod 32
» یکشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩٠ :: یوزر و پسورد nod 32
» دوشنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩٠ :: نمونه سوالات تستی ICDL1 سوالات Office 2007 همراه با جواب
» دوشنبه ۱٥ فروردین ۱۳٩٠ :: تقویم آزمون های فنی و حرفه ای سال 90
» پنجشنبه ۱۱ فروردین ۱۳٩٠ :: نتایج آزمون عملی اسفند 89
» پنجشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸٩ :: پنجشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸٩
» یکشنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸٩ :: نتایج آزمون کتبی اسفند 89
» یکشنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸٩ :: یوزر و پسورد nod 32
» چهارشنبه ٤ اسفند ۱۳۸٩ :: نتایج آزمون عملی بهمن ماه 89
» یکشنبه ۱ اسفند ۱۳۸٩ :: یوزر و پسورد nod 32
» دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸٩ :: نتایج آزمون کتبی دی ماه 89
» یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۸٩ :: یوزر و پسورد nod 32
» دوشنبه ٢٧ دی ۱۳۸٩ :: نتایج آزمون عملی دی ماه 89
» دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۸٩ :: نمونه سوالات تستی ICDL 1
» دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۸٩ :: نمونه سوالات تستی ICDL 2
» سه‌شنبه ٧ دی ۱۳۸٩ :: یوزر و پسورد nod 32
» سه‌شنبه ٧ دی ۱۳۸٩ :: یوزر و پسورد nod 32
» پنجشنبه ٢ دی ۱۳۸٩ :: نتایج آزمون کتبی آذر ماه فنی و حرفه ای
» شنبه ٢٧ آذر ۱۳۸٩ :: یوزر و پسورد nod 32
» شنبه ۱۳ آذر ۱۳۸٩ :: نتایج آزمون عملی آذر فنی و حرفه ای
» یکشنبه ٢۳ آبان ۱۳۸٩ :: یوزر و پسورد nod 32
» یکشنبه ٢۳ آبان ۱۳۸٩ :: اصلاحیه نمرات کتبی مهرماه 89
» دوشنبه ۱٧ آبان ۱۳۸٩ :: نتایج آزمون فنی و حرفه ای
» شنبه ۱ آبان ۱۳۸٩ :: نتایج آزمون عملی مهرماه 89
» چهارشنبه ٢۸ مهر ۱۳۸٩ :: یوزر و پسورد nod 32
» سه‌شنبه ۱۳ مهر ۱۳۸٩ :: یوزر و پسورد nod 32
» سه‌شنبه ٦ مهر ۱۳۸٩ :: گله و شکایت !
» سه‌شنبه ٦ مهر ۱۳۸٩ :: نتایج آزمون فنی و حرفه ای
» سه‌شنبه ٢ شهریور ۱۳۸٩ :: یوزر و پسورد nod 32
» پنجشنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸٩ :: یوزر و پسورد nod 32
» دوشنبه ٢٥ امرداد ۱۳۸٩ :: نتایج آزمون فنی و حرفه ای
» یکشنبه ۱٧ امرداد ۱۳۸٩ :: نمونه سوال عملی رایانه کار درجه یک
» شنبه ۱٦ امرداد ۱۳۸٩ :: نمونه سوال عملی رایانه کار درجه 1
» پنجشنبه ۱٤ امرداد ۱۳۸٩ :: یوزر و پسورد nod 32
» دوشنبه ۱۱ امرداد ۱۳۸٩ :: یوزر و پسورد nod 32
» شنبه ٩ امرداد ۱۳۸٩ :: نمونه سوال تستی رایانه کار درجه 1
» یکشنبه ۳ امرداد ۱۳۸٩ :: یوزر و پسورد nod 32
» شنبه ٢٦ تیر ۱۳۸٩ :: تقویم آزمون های فنی و حرفه ای
» چهارشنبه ۱٦ تیر ۱۳۸٩ :: نتایج نهائی آزمون فنی و حرفه ای رشته فناوری اطلاعات - آموزشگاه مهارت
» یکشنبه ۱۳ تیر ۱۳۸٩ :: یکشنبه ۱۳ تیر ۱۳۸٩
» یکشنبه ٦ تیر ۱۳۸٩ :: نمونه سوال عملی فنی حرفه ای مهارت ICDL2
» یکشنبه ٦ تیر ۱۳۸٩ :: یوزر و پسورد nod32
» سه‌شنبه ۱ تیر ۱۳۸٩ :: یوزر و پسورد nod32
» یکشنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸٩ :: نتیجه آزمون فنی حرفه ای آموزشگاه مهارت
» سه‌شنبه ٢٥ خرداد ۱۳۸٩ :: یوزر و پسورد nod32
» چهارشنبه ۱٩ خرداد ۱۳۸٩ :: یوزر و پسورد node 32
» یکشنبه ۱٦ خرداد ۱۳۸٩ :: یوزر و پسورد nod 32
» چهارشنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸٩ :: نتیجه آزمون عملی و نتیجه نهائی رشته های فناوری اطلاعات کارآموزان آموزشگاه مهارت
» چهارشنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸٩ :: چهارشنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸٩
» سه‌شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸٩ :: یوزر و پسورد nod 32
» دوشنبه ۱٠ خرداد ۱۳۸٩ :: ساخت پوشه بدون نام , مخفی و رمزدار در ویندوز
» یکشنبه ٩ خرداد ۱۳۸٩ :: یوزر و پسورد nod32
» شنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: یوزر و پسورد nod32
» چهارشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: یوزر و پسورد Nod32
» چهارشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: نتایج آزمون کتبی کلاس های فناوری اطلاعات آموزشگاه مهارت
» یکشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: nod 32 user & password
» پنجشنبه ٥ فروردین ۱۳۸٩ :: پنجشنبه ٥ فروردین ۱۳۸٩
» دوشنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸۸ :: فروشگاه کامپیوتر نوین سیستم اهر
» یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸۸ :: آشنایی با فناوری DVD
» یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸۸ :: توابع ریاضی در ویژوال بیسیک
» یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸۸ :: Farsi.NET اولین زبان برنامه نویسی کاملاً فارسی برای دات نت
» سه‌شنبه ٢٩ دی ۱۳۸۸ :: کسب درآمد از اینترنت
» یکشنبه ٢٢ آذر ۱۳۸۸ :: مانیتورهای LED
» شنبه ۱٤ آذر ۱۳۸۸ :: امکان ردیابی مسیر ویروس های اینترنتی
» سه‌شنبه ۳ آذر ۱۳۸۸ :: استفاده از کابل Cross برای ایجاد شبکه بین دو کامپیوتر
» شنبه ۳٠ آبان ۱۳۸۸ :: نمونه سوالات المپیاد کامپیوتر
» شنبه ۳٠ آبان ۱۳۸۸ :: مقایسه صنعت کامپیوتر و اتومبیل از دید جنرال موتورز
» سه‌شنبه ٢٦ آبان ۱۳۸۸ :: اتصال به شبکه از لوله‌‏های گاز
» سه‌شنبه ٢٦ آبان ۱۳۸۸ :: امنیت در کلمه عبور
» دوشنبه ۱۸ آبان ۱۳۸۸ :: ارتباط دو کامپیوتر از طریق تلفن
» یکشنبه ۱٧ آبان ۱۳۸۸ :: افزایش سرعت باز شدن منوها در منوی استارت ویندوز
» یکشنبه ۱٧ آبان ۱۳۸۸ :: حذف برنامه هائی که پاک نمی شوند
» پنجشنبه ٧ آبان ۱۳۸۸ :: جلوگیری از هنگ کردن برنامه ها در ویندوز
» چهارشنبه ٦ آبان ۱۳۸۸ :: MD5 یا اثر انگشت فایلها چیست
» سه‌شنبه ٥ آبان ۱۳۸۸ :: ساخت فایلهای متنی مخفی و جادویی با Notepad
» دوشنبه ٤ آبان ۱۳۸۸ :: تغییر پسورد Xp بدون دانستن پسورد قبلی
» دوشنبه ٤ آبان ۱۳۸۸ :: ذره بین ویندوز
» یکشنبه ۳ آبان ۱۳۸۸ :: بالا بردن سرعت اینترنت
» شنبه ٢ آبان ۱۳۸۸ :: جلوگیری از ساخت فایلهای Thumbs.db در ویندوز XP
» شنبه ٢ آبان ۱۳۸۸ :: طریقه رایت اطلاعات بیش از 700 مگابایت روی CD
» چهارشنبه ٢٩ مهر ۱۳۸۸ :: پورت USB
» یکشنبه ٢٦ مهر ۱۳۸۸ :: نمونه سوالات المپیاد کامپیوتر
» پنجشنبه ٢۳ مهر ۱۳۸۸ :: راهنمای خرید پرینتر
» یکشنبه ۱٩ مهر ۱۳۸۸ :: ده قانون تغییرناپذیر در رابطه با امنیت اطلاعات
» شنبه ۱۸ مهر ۱۳۸۸ :: کلیدهای میانبر ویندوز
» چهارشنبه ۱٥ مهر ۱۳۸۸ :: راهی ساده برای ویروسی نشدن از طریق فلش مموری
» چهارشنبه ۱٥ مهر ۱۳۸۸ :: چهارشنبه ۱٥ مهر ۱۳۸۸
» دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳۸۸ :: درباره ویندوز
» یکشنبه ۱٢ مهر ۱۳۸۸ :: آشنایی با دیواره آتش Firewalls
» یکشنبه ۱٢ مهر ۱۳۸۸ :: راهنمای خرید مودم
» شنبه ۱۱ مهر ۱۳۸۸ :: شنبه ۱۱ مهر ۱۳۸۸
» شنبه ۱۱ مهر ۱۳۸۸ :: کنترل فازی
» پنجشنبه ٩ مهر ۱۳۸۸ :: پنجشنبه ٩ مهر ۱۳۸۸
» سه‌شنبه ٧ مهر ۱۳۸۸ :: System Restore
» دوشنبه ٦ مهر ۱۳۸۸ :: تشخیص دروغ و دروغگو
» دوشنبه ٦ مهر ۱۳۸۸ :: اطلاعاتی در مورد شبکه بی سیم
» یکشنبه ٥ مهر ۱۳۸۸ :: پنجاه دانستنی جالب
» یکشنبه ٥ مهر ۱۳۸۸ :: فیلم های برتر سال 2009
» شنبه ٤ مهر ۱۳۸۸ :: کامپیوتر و سرعت
» شنبه ٤ مهر ۱۳۸۸ :: نمایشگر یا مانیتور
» پنجشنبه ٢ مهر ۱۳۸۸ :: پنجشنبه ٢ مهر ۱۳۸۸
» چهارشنبه ۱ مهر ۱۳۸۸ :: راهنمای خرید لپ تاپ
» چهارشنبه ۱ مهر ۱۳۸۸ :: به پرشین بلاگ خوش آمدید
design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir