عصر یخبندان

به وبلاگ عصر یخبندان خوش آمدید

نتایج آزمون فنی و حرفه ای

آزمون عملی اسفند ماه 92 رشته های فناوری اطلاعات مجتمع آموزشی مهارت اهر واحد برادران                       ردیف نام نام خانوادگی رشته نمره کتبی نمره عملی نمره کل     1 وحید منتظر صادق ICDL2 60 80 75.00     2 ابوالفضل عباسقلی زاده ICDL2 60 74 70.50     3 مجتبی غریبی ICDL2 52.5 75 69.38     4 حسن اسکندری ICDL2 75 95 90.00     5 قاسم نصیری ICDL2 60 0 15.00     6 مصطفی زادایمان ICDL2 57.50 85 78.13     7 رضا آقازاده ICDL2 67.50 100 91.88                        
/ 12 نظر / 100 بازدید

نتایج آزمون های فنی و حرفه ای

آزمون کتبی اسفند ماه 92 رشته های فناوری اطلاعات مجتمع آموزشی مهارت اهر واحد برادران                   ردیف نام نام خانوادگی رشته نمره کتبی     1 ناصر سیدقمی ICDL2 42.50     2 یوسف سیف پور ICDL2 55.00     3 ابراهیم صادقی ICDL2 35.00     4 مجتبی غریبی ICDL2 52.50     5 مصطفی نوری ICDL2 غ     6 محمد نوری ICDL2 47.50     7 وحید منتظر صادق ICDL2 60.00     8 ابوالفضل عباس قلی زاده ICDL2 60.00     9 حسن اسکندری ICDL2 75.00     10 جواد صمدی ICDL2 32.50     11 مصطفی زادایمان ICDL2 57.50     12 رضا آقازاده ICDL2 67.50     13 امین زنگ ملکی ICDL2 42.50                    
/ 1 نظر / 83 بازدید

نتایج آزمون های فنی و حرفه ای

آزمون کتبی بهمن ماه 92 رشته های فناوری اطلاعات مجتمع آموزشی مهارت اهر واحد برادران                   ردیف نام نام خانوادگی رشته نمره کتبی     1 ناصر سیدقمی ICDL2 35.00     2 حیدر ثقفی ICDL2 35.00     3 سعید رسولی ICDL2 35.00                    
/ 3 نظر / 49 بازدید

نتایج آزمون های فنی و حرفه ای

آزمون عملی دی ماه 92 رشته های فناوری اطلاعات مجتمع آموزشی مهارت اهر واحد برادران                       ردیف نام نام خانوادگی رشته نمره کتبی نمره عملی نمره کل     1 آرش سامبرانی ICDL1 84.61 70 73.65     2 مجتبی عابدی ICDL1 79.92 83 82.23     3 رسول خوشخو ICDL1 55 55 55.00     4 عیسی دانش ICDL2 57.5 5 18.13     5 بهزاد نورمحمدی ICDL2 75 95 90.00     6 محبوب خانی ICDL2 75 87.5 84.38     7 قاسم نصیری ICDL2 60 0 15.00     8 سعید محمدی ICDL2 73.68 88 84.42     9 مرتضی آقاپور ICDL2 73.68 95 89.67                        
/ 1 نظر / 46 بازدید

نتایج آزمون های فنی و حرفه ای

آزمون کتبی آذرماه 92 رشته های فناوری اطلاعات مجتمع آموزشی مهارت اهر واحد برادران                   ردیف نام نام خانوادگی رشته نمره کتبی     1 آرش سامبرانی ICDL1 84.61     2 مجتبی عابدی ICDL1 79.92     3 سجاد محرم زاده ICDL1 غ     4 محسن رضاپور ICDL2 غ     5 ابراهیم صادقی ICDL2 47.50     6 عیسی دانش ICDL2 57.50     7 ناصر سیدقمی ICDL2 32.50     8 قاسم نصیری ICDL2 60.00     9 حیدر ثقفی ICDL2 27.50     10 سعید رسولی ICDL2 35.00     11 بهزاد نورمحمدی ICDL2 75.00     12 امین زنگ ملکی ICDL2 42.50     13 توحید گرمابه ICDL2 27.50     14 محبوب خانی ICDL2 75.00                  
/ 0 نظر / 36 بازدید

نتایج آزمون های فنی و حرفه ای

آزمون عملی مهرماه 92 رشته های فناوری اطلاعات مجتمع آموزشی مهارت اهر واحد برادران                       ردیف نام نام خانوادگی رشته نمره کتبی نمره عملی نمره کل     1 رسول خوشخو ICDL1 55 غ -     2 اصغر سبزپرور ICDL1 77.5 70 71.88     3 مدد جوانی ICDL1 72.5 70 70.63     4 محمد امان پور ICDL1 72.5 40 48.13     5 راهب خدایی ICDL1 75 88 84.75     6 ناصر خانش پور ICDL1 50 95 83.75     7 هادی موسی پور ICDL1 60 70 67.50     8 سعید محمدی ICDL2 73.68 50 55.92     9 مجتبی عابدی ICDL2 73.68 72 72.42     10 محمد عبدالهی ICDL2 73.68 غ -     11 مرتضی آقاپور ICDL2 73.68 غ -                        
/ 0 نظر / 40 بازدید

نتایج آزمون های فنی و حرفه ای

آزمون کتبی مهر ماه 92 رشته های فناوری اطلاعات مجتمع آموزشی مهارت اهر واحد برادران                   ردیف نام نام خانوادگی رشته نمره کتبی     1 مدد جوانی ICDL1 72.50     2 اصغر سبزپرور ICDL1 77.50     3 رسول خوشخو ICDL1 55.00     4 بهنام کاظمی ICDL1 غ     5 محمد امان پور ICDL1 72.50     6 راهب خدایی ICDL1 75.00     7 هادی علیپور ICDL1 غ     8 ناصر خانش پور ICDL1 50.00     9 هادی موسی پور ICDL1 60.00     10 مصطفی بهاری ICDL1 45.00     11 مجتبی عابدی ICDL2 73.68     12 سعید محمدی ICDL2 73.68     13 محمد عبدالهی ICDL2 73.68     14 داود محرمی ICDL2 47.37     15 حامد جعفری ICDL2 غ     16 مرتضی آقاپور ICDL2 73.68                  
/ 1 نظر / 31 بازدید

نتایج آزمون های فنی و حرفه ای

آزمون عملی شهریور 92 رشته های فناوری اطلاعات مجتمع آموزشی مهارت اهر واحد برادران                       ردیف نام نام خانوادگی رشته نمره کتبی نمره عملی نمره کل     1 محمدرضا حیدری ICDL1 57.5 20 29.38     2 سینا شهبازی ICDL1 50 70 65.00     3 بابک قربانی ICDL1 80 77 77.75     4 سعید عبادی ICDL1 65 77 74.00     5 علیرضا مهرگان ICDL1 75 90 86.25     6 حیدر دهقانی ICDL2 52.50 15 24.38     7 حافظ صاحبیار ICDL2 75.00 95 90.00     8 اسماعیل هاشمی ICDL2 45.00 - -     9 آرش سامبرانی ICDL2 62.50 90 83.13                      
/ 0 نظر / 42 بازدید

نتایج آزمون های فنی و حرفه ای

آزمون کتبی تیر ماه 92 رشته های فناوری اطلاعات مجتمع آموزشی مهارت اهر واحد برادران                     ردیف نام نام خانوادگی رشته نمره کتبی     1 مدد جوانی ICDL1 27.50     2 اصغر سبزپرور ICDL1 22.50                    
/ 0 نظر / 49 بازدید
اسفند 92
2 پست
بهمن 92
2 پست
دی 92
1 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
2 پست
تیر 92
2 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
2 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
2 پست
آبان 91
5 پست
مرداد 91
3 پست
تیر 91
5 پست
خرداد 91
2 پست
اسفند 90
2 پست
بهمن 90
4 پست
دی 90
3 پست
آبان 90
1 پست
شهریور 90
2 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
5 پست
بهمن 89
2 پست
دی 89
6 پست
آذر 89
2 پست
آبان 89
4 پست
مهر 89
4 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
8 پست
تیر 89
6 پست
خرداد 89
9 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
3 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
3 پست
آبان 88
15 پست
مهر 88
23 پست
مهارت
59 پست
آزمون
57 پست
نتایج
51 پست
عید
4 پست
بهار
2 پست
نوروز
2 پست
بایرام
2 پست
کامپیوتر
41 پست
icdl
10 پست
nod_32
41 پست
eset
33 پست
پسورد_nod32
40 پست
برنامه
1 پست
بتا
1 پست
آلفا
1 پست
یونانی
1 پست
رمضان
1 پست
فطر
1 پست
office_2007
1 پست
password
6 پست
vb
2 پست
visual_basic
1 پست
روز_زن
1 پست
روز_مادر
1 پست
ترفند
1 پست
ویندوز
8 پست
رمز
1 پست
دانستنی
2 پست
حافظه
1 پست
dvd
1 پست
اینترنت
3 پست
مانیتور
2 پست
ویروس
2 پست
شبکه
3 پست
پرینتر
1 پست
مودم
1 پست
فازی
1 پست
پلاسما
1 پست
تلویزیون
1 پست
lcd
1 پست
plasma
1 پست
دروغ
1 پست
تشخیص
1 پست
دروغگو
1 پست
net
1 پست
علم
1 پست
ک
1 پست
فیلم
1 پست
نمایشگر
1 پست
لپ_تاپ
1 پست
لب_تاب
1 پست