نتایج آزمون عملی آذر فنی و حرفه ای

رشته های فناوری اطلاعات

مجتمع آموزشی مهارت اهر

واحد برادران

 

 

                نام نام خانوادگی رشته امتحانی نمره کتبی نمره عملی نمره نهائی حسن اسمعیل زاده ویژوال بیسیک 55 46 48.25 رسول خوشخو ICDL 2 67.5 79 76.125 ابوالفضل دانش ICDL 2 70 97 90.25 منصور دشتی ICDL 2 67.5 75 73.125 سعید رمضان پور ICDL 2 62.5 56 57.625 هادی زیادی ICDL 2 62.5 غایب   وحید سلطانی اهری ICDL 2 82.5 100 95.625 حسین علیزاده ICDL 2 70 غایب   سعید علیزاده ICDL 2 80 90 87.5 احد قلیپور ICDL 2 70 81 78.25 بهنام کاظمی ICDL 2 62.5 76 72.625 بهنام یزدانی ICDL 2 60 38 43.5                  

/ 0 نظر / 30 بازدید