نتایج آزمون فنی و حرفه ای

آزمون کتبی آذرماه 90

مجتمع آموزشی مهارت اهر

واحد برادران

رشته های فناوری اطلاعات

ردیف نام نام خانوادگی رشته نمره کتبی 1 ساسان اخضری ICDL2 42.5 2 حمیدرضا پورمیرزامحمد ICDL2 82.5 3 عباس خلیفه لو ICDL2 52.5 4 حسن ذوالفقاری ICDL2 77.5 5 اکبر علیپور ICDL2 65 6 حسن لطفی ICDL2 70 7 احمد نیک عاطفی ICDL2 70

/ 0 نظر / 25 بازدید