نتایج آزمون فنی و حرفه ای

آزمون عملی دی ماه 90

رشته های فناوری اطلاعات

مجتمع آموزشی مهارت اهر

واحد برادران

                    ردیف نام نام خانوادگی رشته نمره کتبی نمره عملی نمره کل     1 حمیدرضا پورمیرزامحمد ICDL2 82.5 95 91.88     2 عباس خلیفه لو ICDL2 52.5 78 71.63     3 حسن ذوالفقاری ICDL2 77.5 80 79.38     4 اکبر علیپور ICDL2 65 غ -     5 حسن لطفی ICDL2 70 77 75.25     6 احمد نیک عاطفی ICDL2 70 72 71.50                    

/ 0 نظر / 52 بازدید