نتایج آزمون فنی و حرفه ای

آزمون عملی آبان ماه 91

رشته های فناوری اطلاعات

مجتمع آموزشی مهارت اهر

واحد برادران

 

                    ردیف نام نام خانوادگی رشته نمره کتبی نمره عملی نمره کل     1 حسین شیخی ICDL2 73.68 95 89.67     2 سینا شهبازی ICDL2 57.89 85 78.22     3 سجاد حسینقلی زاده ICDL2 73.68 63 65.67     4 جواد رنجبر ICDL2 60.50 50 52.63     5 محمدرضا حیدری ICDL2 63.15 98 89.29     6 بهزاد زارع ICDL2 60.52 95 86.38                    

 

به دلیل اعتراض انجام شده به نمرات کتبی ، این نمرات اصلاح و نمره های نهایی در جدول فوق قید شده است .

 

 

/ 0 نظر / 25 بازدید