نتایج آزمون فنی و حرفه ای

آزمون کتبی مهرماه 91

رشته های فناوری اطلاعات

مجتمع آموزشی مهارت اهر

واحد برادران

                ردیف نام نام خانوادگی رشته نمره کتبی     1 حسین شیخی ICDL2 68.00     2 سینا شهبازی ICDL2 50.00     3 سجاد حسینقلی زاده ICDL2 65.78     4 جواد رنجبر ICDL2 50.00     5 حامد علمی ICDL2 23.00     6 محمدرضا کاظمی ICDL2 غ     7 محمدرضا حیدری ICDL2 55.00     8 بهزاد زارع ICDL2 52.63     9 رضا عباسی ICDL1 غ     10 رامین دهقانی ICDL1 غ                

 

/ 0 نظر / 32 بازدید