نتایج آزمون های فنی و حرفه ای

آزمون کتبی آذرماه 92

رشته های فناوری اطلاعات

مجتمع آموزشی مهارت اهر

واحد برادران

 

                ردیف نام نام خانوادگی رشته نمره کتبی     1 آرش سامبرانی ICDL1 84.61     2 مجتبی عابدی ICDL1 79.92     3 سجاد محرم زاده ICDL1 غ     4 محسن رضاپور ICDL2 غ     5 ابراهیم صادقی ICDL2 47.50     6 عیسی دانش ICDL2 57.50     7 ناصر سیدقمی ICDL2 32.50     8 قاسم نصیری ICDL2 60.00     9 حیدر ثقفی ICDL2 27.50     10 سعید رسولی ICDL2 35.00     11 بهزاد نورمحمدی ICDL2 75.00     12 امین زنگ ملکی ICDL2 42.50     13 توحید گرمابه ICDL2 27.50     14 محبوب خانی ICDL2 75.00                

 

/ 0 نظر / 36 بازدید