آزمون کتبی اسفندماه 91

رشته های فناوری اطلاعات

مجتمع آموزشی مهارت اهر

واحد برادران

 

                ردیف نام نام خانوادگی رشته نمره کتبی     1 حسین امانپور ICDL2 غ     2 مسعود محتشم نیا ICDL2 77.50     3 رامین عبدالهی ICDL2 52.50     4 علیرضا مهرگان ICDL2 90.00     5 هادی پاشایی ICDL2 77.50     6 بابک قربانی ICDL2 80.00     7 صادق جوانمردی ICDL2 52.50     8 رسول پوربخش ICDL2 95.00     9 حامد سعادتی ICDL2 غ     10 پیمان رضایی ICDL2 87.50     11 احد آذریان ICDL2 65.00     12 مقصود فرجزاده ICDL2 42.50     13 بابک سیدقمی ICDL2 45.00     14 هادی عبدالهی ICDL2 62.50     15 بهنام قربانی ICDL2 92.50     16 علی جامعی ICDL1 93.33     17 حسین شیخی ICDL1 86.66     18 احمد آقایی ICDL1 83.33     19 ولی یوسفی ICDL1 غ     20 احمد جبانی ICDL1 غ     21 ابراهیم خداشناس ICDL1 63.33                

 

 

/ 1 نظر / 24 بازدید
علی جامعی

با سلام و تشکر فراوان به جهت زحماتی که برای کار آموزان متحمل می شوید . موفق باشید .