نتایج آزمون های فنی و حرفه ای

آزمون کتبی اردیبهشت ماه 92

رشته های فناوری اطلاعات

مجتمع آموزشی مهارت اهر

واحد برادران

 

                ردیف نام نام خانوادگی رشته نمره کتبی     1 سجاد محرم زاده ICDL2 60.00     2 امین عباس پور ICDL2 80.00     3 راهب خدایی ICDL2 80.00     4 مصطفی بهاری ICDL2 72.50     5 محمد اسکندری ICDL2 42.50     6 بابک سیدقمی ICDL2 غ     7 محمد امان پور ICDL2 95.00     8 مدد جوانی ICDL1 43.59     9 اسماعیل عبدالهی ICDL1 41.03     10 اصغر سبزپرور ICDL1 33.33                

 

 

/ 0 نظر / 29 بازدید