نتایج آزمون فنی و حرفه ای

آزمون عملی مهرماه 91

رشته های فناوری اطلاعات

مجتمع آموزشی مهارت اهر

واحد برادران

                    ردیف نام نام خانوادگی رشته نمره کتبی نمره عملی نمره کل     1 شهرام انتظامی ICDL2 60 15 26.25     2 ابراهیم خداشناس ICDL2 67.5 70 69.38     3 زینال زادنجف ICDL2 67.5 25 35.63     4 مهدی قاسمی ICDL2 77.5 50 56.88     5 امین قاسمی ICDL2 50 20 27.50     6 حبیب نوری ICDL2 60 25 33.75     7 جمیل پوزن ICDL2 55 78 72.25     8 آرش محجوب ICDL2 52.5 95 84.38     9 رامین کامیاب ICDL2 67.5 50 54.38     10 مرتضی امیرپور ICDL1 55 30 36.25     11 مرتضی فریدی ICDL1 55 80 73.75     12 سهراب قلی زاده کارور عمومی رایانه شخصی 80 60 65.00     13 رامین بهزادنیا کارور عمومی رایانه شخصی 62.5 95 86.88     14 مهدی تقوی کارور عمومی رایانه شخصی 50 90 80.00     15 میلاد زادمهر کارور عمومی رایانه شخصی 57.5 95 85.63     16 بهنام زادمهر کارور عمومی رایانه شخصی 65 95 87.50     17 بهنام عابدی کارور عمومی رایانه شخصی 50 غ -     18 پرویز عباسپور کارور عمومی رایانه شخصی 52.5 غ -     19 حامد علمی کارور عمومی رایانه شخصی 57.5 40 44.38                    

 

/ 0 نظر / 32 بازدید