نتایج آزمون فنی و حرفه ای

 

آزمون عملی بهمن ماه 90

مجتمع آموزشی مهارت اهر

رشته های فناوری اطلاعات

واحد برادران

                    ردیف نام نام خانوادگی رشته نمره کتبی نمره عملی نمره کل     1 یاسر اکبری کارور عمومی رایانه شخصی 53.50 80 73.38     2 مصطفی بهاری کارور عمومی رایانه شخصی 76.70 78 77.68     3 فرشید بیابانی کارور عمومی رایانه شخصی 70.00 90 85.00     4 ساسان بیرامی کارور عمومی رایانه شخصی 50.00 80 72.50     5 سیامک جعفری کارور عمومی رایانه شخصی 50.00 85 76.25     6 اکبر حسین پور کارور عمومی رایانه شخصی 80.00 91 88.25     7 مهدی فریدی کارور عمومی رایانه شخصی 76.70 80 79.18     8 یعقوب موسوی کارور عمومی رایانه شخصی 70.00 80 77.50     9 بابک ولیزاده کارور عمومی رایانه شخصی 60.00 84 78.00     10 حمید پورفرج ICDL2 غ غ -     11 جعفر صمدی ICDL2 غ غ -     12 علی صمدی ICDL2 غ غ -     13 بهنام کرمی ICDL2 52.50 78 71.63     14 علی محمدی ICDL2 غ غ -                    

 

 

/ 0 نظر / 39 بازدید