نتایج آزمون فنی و حرفه ای

رشته های فن آوری اطلاعات

موسسه آموزشی مهارت

واحد برادران

              نام نام خانوادگی رشته امتحانی نمره کتبی عباس آشپزنژاد ICDL 1 60 رضا اصغری ICDL 1 47.5 حامد عبدالهی ICDL 1 50 مروتعلی کامرانی ICDL 1 40 وحید محرمی ICDL 1 45 امین محمدیان ICDL 1 47.5 محمد اسکندری ICDL 2 غ مسعود خضری ICDL 2 62.5 آرش رضوی نژاد ICDL 2 70 جواد صمدی ICDL 2 غ رضا صیامی ICDL 2 72.5 ابوالفضل عبادی ICDL 2 82.5 یاسر عبدالعظیمی ICDL 2 80 شاهین فرجزاده ICDL 2 80 مرتضی فریدی ICDL 2 65 وحید قربانی ICDL 2 42.5 بهنام کاظمی ICDL 2 غ محمد محمودی ICDL 2 غ محمد مشک آبادی ICDL 2 غ              

/ 0 نظر / 35 بازدید