نتایج آزمون فنی و حرفه ای

آزمون کتبی آذرماه 91

رشته های فناوری اطلاعات

مجتمع آموزشی مهارت اهر

واحد برادران

 

                ردیف نام نام خانوادگی رشته نمره کتبی     1 حبیب نوری ICDL2 67.50     2 محمدامین حسینیه ICDL2 65.00     3 احمد آقایی ICDL2 87.50     4 احمد جبانی ICDL2 70.00     5 سجاد محمدخانی ICDL2 65.00     6 بابک جمال پور ICDL2 62.50     7 علی اقدم ICDL1 66.66     8 بهنام دهقانی ICDL1 70.00     9 حامد موسوی ICDL1 66.66     10 رامین دهقانی ICDL1 56.66                

 

 

/ 1 نظر / 32 بازدید