نتیجه آزمون فنی حرفه ای آموزشگاه مهارت

تاریخ آزمون ٢٠/٠٣/٨٩

نام نام خانوادگی رشته امتحانی نمره کتبی   حسن ابراهیم نژاد ICDL 2 17/50 عباس اشپزنژاد ICDL 2 82/50 رضا اصغری ICDL 2 72/50 مجتبی عباسی ICDL 2 62/50 یحیی عباسی ICDL 2 55 حامد عبداللهی یخفروزانی ICDL 2 65 صیاد علائی ICDL 2 50 فرزین عین اللهی ICDL 2 غ وحید قربانی میان بازور ICDL 2 37/50 وحید محرمی ICDL 2 70 امین محمدیان ICDL 2 50 علی مولائیان ICDL 2 52/50   لازم به ذکر است کارت ورود به جلسه آزمون عملی از مورخه ٠٧/٠۴/٨٩ توزیع خواهد شد و زمان برگزاری آزمون در کارت ورود به جلسه اعلام خواهد شد .

/ 0 نظر / 59 بازدید