نتایج آزمون فنی و حرفه ای

آزمون کتبی اردیبهشت 91

مجتمع آموزشی مهارت اهر

رشته های فناوری اطلاعات

واحد برادران

                ردیف نام نام خانوادگی رشته نمره کتبی     1 مرتضی ملکی ICDL2 90.00     2 مهدی رحیمی ICDL2 73.33     3 تقی ابراهیم پور ICDL2 40.00     4 میثم عطایی ICDL2 66.67     5 علی اقدم ICDL2 83.33     6 حسن صادقیان ICDL2 70.00     7 رضا محمدی کارور عمومی رایانه شخصی 50.00     8 میلاد حلاجی کارور عمومی رایانه شخصی 64.00     9 ولی ریحانی کارور عمومی رایانه شخصی 52.00     10 رامین بهزادنیا کارور عمومی رایانه شخصی 68.00     11 شاهین نوشیان کارور عمومی رایانه شخصی 52.00     12 سلیمان کاظمی کارور عمومی رایانه شخصی 50.00     13 محمد سعادتی کارور عمومی رایانه شخصی 42.00     14 محمدعلی صمدی کارور عمومی رایانه شخصی 44.00     15 علی میرزایی کارور عمومی رایانه شخصی 46.00              

 

 

/ 0 نظر / 26 بازدید