نتایج آزمون فنی و حرفه ای

آزمون کتبی و عملی مهر ماه سال 1390

رشته های فناوری اطلاعات

مجتمع آموزشی مهارت اهر

واحد برادران

                    ردیف نام نام خانوادگی رشته نمره کتبی نمره عملی نمره کل     1 بهنام کرمی ICDL2 52.5 45 46.88     2 علی محمدی ICDL2 65 غ -     3 یوسف مغانی ICDL2 57.5 70 66.88     4 علی پورفرج ICDL2 67.5 85 80.63     5 حمید پورفرج ICDL2 55 غ -     6 ناصر خانش پور ICDL2 90 75 78.75     7 اصغر دستگیر ICDL2 77.5 غ -     8 جعفر صمدی ICDL2 52.5 غ -     9 علی صمدی ICDL2 52.5 غ -     10 بهنام فنایی ICDL2 72.5 70 70.63                    

 

/ 0 نظر / 25 بازدید