نتایج آزمون های فنی و حرفه ای

آزمون کتبی تیر ماه 92

رشته های فناوری اطلاعات

مجتمع آموزشی مهارت اهر

واحد برادران

 

 

                ردیف نام نام خانوادگی رشته نمره کتبی     1 مدد جوانی ICDL1 27.50     2 اصغر سبزپرور ICDL1 22.50                

 

 

/ 0 نظر / 49 بازدید