نتایج آزمون فنی و حرفه ای

آزمون کتبی بهمن ماه 90

مجتمع آموزشی مهارت اهر

رشته های فناوری اطلاعات

واحد برادران

                ردیف نام نام خانوادگی رشته نمره کتبی     1 عین اله امیرزاده ICDL2 غ     2 بابک باقرزاده ICDL2 62.50     3 محمد تاری زاده ICDL2 42.50     4 جواد حسن پور ICDL2 37.50     5 ناصر صفرعلی زاده ICDL2 80.00     6 حامد قلی پور ICDL2 75.00     7 سید حامد موسوی ICDL2 62.50     8 جواد میرزایی ICDL2 52.50     9 زمان نوریان ICDL2 غ     10 سعید ولیزاده ICDL2 57.50     11 مرتضی اسدی دهستان ICDL1 52.50     12 حمیدرضا پورمیرزامحمد ICDL1 70.00     13 اصغر چراغی ICDL1 65.00     14 ناصر خانش پور ICDL1 غ     15 محمد خانمحمدی چناب ICDL1 80.00     16 بهنام گلی زاده ICDL1 72.50     17 جعفر نریمانی ICDL1 غ     18 علی احمدی کارور عمومی رایانه شخصی غ     19 عیسی قلی پور کارور عمومی رایانه شخصی 50.00              

 

 

 

 

/ 0 نظر / 25 بازدید