نتایج آزمون های فنی و حرفه ای

آزمون عملی دی ماه 92

رشته های فناوری اطلاعات

مجتمع آموزشی مهارت اهر

واحد برادران

 

                    ردیف نام نام خانوادگی رشته نمره کتبی نمره عملی نمره کل     1 آرش سامبرانی ICDL1 84.61 70 73.65     2 مجتبی عابدی ICDL1 79.92 83 82.23     3 رسول خوشخو ICDL1 55 55 55.00     4 عیسی دانش ICDL2 57.5 5 18.13     5 بهزاد نورمحمدی ICDL2 75 95 90.00     6 محبوب خانی ICDL2 75 87.5 84.38     7 قاسم نصیری ICDL2 60 0 15.00     8 سعید محمدی ICDL2 73.68 88 84.42     9 مرتضی آقاپور ICDL2 73.68 95 89.67                    

 

 

/ 1 نظر / 46 بازدید