نتایج آزمون عملی بهمن ماه 89

رشته های فناوری اطلاعات

مجتمع آموزشی مهارت

واحد برادران

                  نام نام خانوادگی رشته امتحانی نمره کتبی نمره عملی نمره نهائی منصور دشتی ICDL 1 52 80 73 وحید سلطانی اهری ICDL 1 84 79 80.25 یاسر عبدالعظیمی ICDL 1 74 76 75.5 علی بایبوردی رایانه کار 2 52 74 68.5 حسن اسمعیل زاده ویژوال بیسیک 55 75 70 مجتبی اکبرزاده ویژوال بیسیک 57.5 98 87.875                  

/ 0 نظر / 25 بازدید