نتایج آزمون های فنی و حرفه ای

آزمون عملی شهریور 92

رشته های فناوری اطلاعات

مجتمع آموزشی مهارت اهر

واحد برادران

 

                    ردیف نام نام خانوادگی رشته نمره کتبی نمره عملی نمره کل     1 محمدرضا حیدری ICDL1 57.5 20 29.38     2 سینا شهبازی ICDL1 50 70 65.00     3 بابک قربانی ICDL1 80 77 77.75     4 سعید عبادی ICDL1 65 77 74.00     5 علیرضا مهرگان ICDL1 75 90 86.25     6 حیدر دهقانی ICDL2 52.50 15 24.38     7 حافظ صاحبیار ICDL2 75.00 95 90.00     8 اسماعیل هاشمی ICDL2 45.00 - -     9 آرش سامبرانی ICDL2 62.50 90 83.13                    

 

/ 0 نظر / 48 بازدید