نتایج آزمون عملی دی ماه 89

مجتمع آموزشی مهارت اهر

رشته های فناوری اطلاعات

واحد برادران

                  نام نام خانوادگی رشته امتحانی نمره کتبی نمره عملی نمره نهائی رضا اصغری ICDL 1 70 82 79 وحید محرمی ICDL 1 55 غ #VALUE! مرتضی محمدی ICDL 2 60 50 52.5 مرتضی امیرپور ICDL 2 70 80 77.5 مهدی بالاگر ICDL 2 52.5 78 71.625 رسول پایور ICDL 2 52.5 79 72.375 حسین جوانی ICDL 2 67.5 75 73.125 حمید دهقان ICDL 2 67.5 80 76.875 حجت زارعی ICDL 2 52.5 79 72.375 ولی عابدی ICDL 2 55 79 73 سعید عبادی ICDL 2 82.5 غ #VALUE! وحید قربانی ICDL 2 65 72 70.25                  

/ 0 نظر / 31 بازدید