# آزمون

نتایج آزمون های فنی و حرفه ای

آزمون کتبی آذرماه 92 رشته های فناوری اطلاعات مجتمع آموزشی مهارت اهر واحد برادران                   ردیف نام نام خانوادگی رشته نمره کتبی     1 آرش سامبرانی ICDL1 84.61     2 مجتبی عابدی ICDL1 79.92     3 سجاد محرم زاده ICDL1 غ     4 محسن رضاپور ICDL2 غ     5 ابراهیم صادقی ICDL2 47.50     6 عیسی دانش ICDL2 57.50     7 ناصر سیدقمی ICDL2 32.50     8 قاسم نصیری ICDL2 60.00     9 حیدر ثقفی ICDL2 27.50     10 سعید رسولی ICDL2 35.00     11 بهزاد نورمحمدی ICDL2 75.00     12 امین زنگ ملکی ICDL2 42.50     13 توحید گرمابه ICDL2 27.50     14 محبوب خانی ICDL2 75.00                  
/ 0 نظر / 35 بازدید

نتایج آزمون های فنی و حرفه ای

آزمون عملی مهرماه 92 رشته های فناوری اطلاعات مجتمع آموزشی مهارت اهر واحد برادران                       ردیف نام نام خانوادگی رشته نمره کتبی نمره عملی نمره کل     1 رسول خوشخو ICDL1 55 غ -     2 اصغر سبزپرور ICDL1 77.5 70 71.88     3 مدد جوانی ICDL1 72.5 70 70.63     4 محمد امان پور ICDL1 72.5 40 48.13     5 راهب خدایی ICDL1 75 88 84.75     6 ناصر خانش پور ICDL1 50 95 83.75     7 هادی موسی پور ICDL1 60 70 67.50     8 سعید محمدی ICDL2 73.68 50 55.92     9 مجتبی عابدی ICDL2 73.68 72 72.42     10 محمد عبدالهی ICDL2 73.68 غ -     11 مرتضی آقاپور ICDL2 73.68 غ -                        
/ 0 نظر / 39 بازدید

نتایج آزمون فنی و حرفه ای

  آزمون عملی اسفند ماه 90 مجتمع آموزشی مهارت اهر رشته های فناوری اطلاعات واحد برادران                       ردیف نام نام خانوادگی رشته نمره کتبی نمره عملی نمره کل     1 عیسی قلی پور کارور عمومی رایانه شخصی 50 10 20.00     2 اکبر علیپور ICDL2 65 79 75.50     3 بابک باقرزاده ICDL2 62.5 90 83.13     4 ناصر صفرعلی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 48 بازدید

نتایج آزمون فنی و حرفه ای

  آزمون عملی بهمن ماه 90 مجتمع آموزشی مهارت اهر رشته های فناوری اطلاعات واحد برادران                     ردیف نام نام خانوادگی رشته نمره کتبی نمره عملی نمره کل     1 یاسر اکبری کارور عمومی رایانه شخصی 53.50 80 73.38     2 مصطفی بهاری کارور عمومی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 38 بازدید

نتایج آزمون های فنی و حرفه ای

آزمون عملی تیرماه 90 مجتمع آموزشی مهارت اهر رشاه های فناوری اطلاعات واحد برادران                   نام نام خانوادگی رشته امتحانی نمره کتبی نمره عملی نمره نهائی     رضا سعادتی رایانه کار 2 52.5 غ #VALUE!     حسن آقایی ICDL 2 70 80 77.50     احمد برزگر ICDL 2 53.5 56 55.38     بهنام قهرمانی ICDL ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 21 بازدید

نتایج آزمون عملی اردیبهشت 90

رشته های فناوری اطلاعات مجتمع آموزشی مهارت اهر واحد برادران                     نام نام خانوادگی رشته امتحانی نمره کتبی نمره عملی نمره نهائی بهنام محمودی ICDL 2 55 66 63.25 محمد تاری زاده ICDL 2 55 27.5 34.38 حامد صائمی ICDL 2 57.5 70 66.88 محمد رحمانی ICDL 2 70 65 66.25 جعفر نریمانی ICDL 2 80 65 68.75 هادی عبدالهیان رایانه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 28 بازدید

نتایج آزمون کتبی آذر ماه فنی و حرفه ای

مجتمع آموزشی مهارت اهر رشته های فناوری اطلاعات واحد برادران               نام نام خانوادگی رشته امتحانی نمره کتبی رضا اصغری ICDL 1 70 وحید محرمی ICDL 1 55 امین محمدیان ICDL 1 غ مرتضی محمدی ICDL 2 60 مرتضی امیرپور ICDL 2 70 مهدی بالاگر ICDL 2 52.5 رسول پایور ICDL 2 52.5 حسین جوانی ICDL 2 67.5 حمید دهقان ICDL 2 67.5 حجت زارعی ICDL ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 28 بازدید

نتایج آزمون عملی مهرماه 89

رشته های فناوری اطلاعات مجتمع آموزشی مهارت اهر واحد برادران                   نام نام خانوادگی رشته امتحانی نمره کتبی نمره عملی نمره نهائی     عباس آشپزنژاد ICDL 1 60 81 75.75 حامد عبدالهی ICDL 1 50 89 79.25 مسعود خضری ICDL 2 62.5 76 72.625 آرش رضوی نژاد ICDL 2 70 غ #VALUE! رضا صیامی ICDL 2 72.5 91 86.375 ابوالفضل عبادی ICDL 2 82.5 80 80.625 یاسر عبدالعظیمی ICDL ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 23 بازدید

تقویم آزمون های فنی و حرفه ای

                        ماه اردیبهشت خرداد مرداد شهریور آبان آذر دی اسفند آزمون ادواری *   *   *   *   شروع ثبت نام 89/01/15 89/02/15 89/03/29 89/05/09 89/06/27 89/08/08 89/09/20 89/10/25 پایان ثبت نام 89/01/19 89/02/19 89/04/01 89/05/11 89/06/30 89/08/11 89/09/23 89/10/28 تاریخ شروع آزمون کتبی 89/02/09 89/03/20 89/05/07 89/06/25 89/08/06 89/09/18 89/10/23 89/12/05 تاریخ شروع آزمون عملی 89/02/22 89/04/06 89/05/23 89/07/08 89/08/23 89/10/08 89/11/11 89/12/14                         توجه : فقط در ماه هائی که در ردیف ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 37 بازدید

نتیجه آزمون عملی و نتیجه نهائی رشته های فناوری اطلاعات کارآموزان آموزشگاه مهارت

تاریخ آزمون کتبی ٠٩/٠٢/٨٩ تاریخ آزمون عملی ۴ و ٠۵/٠٣/٨٩ نام نام خانوادگی رشته امتحانی نمره کتبی نمره عملی نمره نهائی رمضان بخشی زاده ICDL 2 52.5 10 20.625 رشید نیک عادت ICDL 2 52.5 79 72.375 نادر نظری ICDL 2 55 80 73.75 علیرضا اسدی ICDL 2 70 55 58.75 رشید اسکندری ICDL ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 27 بازدید