# فنی_و_حرفه_ای

نتایج آزمون فنی و حرفه ای

  آزمون عملی اسفند ماه 90 مجتمع آموزشی مهارت اهر رشته های فناوری اطلاعات واحد برادران                       ردیف نام نام خانوادگی رشته نمره کتبی نمره عملی نمره کل     1 عیسی قلی پور کارور عمومی رایانه شخصی 50 10 20.00     2 اکبر علیپور ICDL2 65 79 75.50     3 بابک باقرزاده ICDL2 62.5 90 83.13     4 ناصر صفرعلی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 48 بازدید

نتایج آزمون فنی و حرفه ای

آزمون کتبی بهمن ماه 90 مجتمع آموزشی مهارت اهر رشته های فناوری اطلاعات واحد برادران                 ردیف نام نام خانوادگی رشته نمره کتبی     1 عین اله امیرزاده ICDL2 غ     2 بابک باقرزاده ICDL2 62.50     3 محمد تاری زاده ICDL2 42.50     4 جواد حسن پور ICDL2 37.50     5 ناصر صفرعلی زاده ICDL2 80.00     6 حامد قلی پور ICDL2 75.00     7 سید حامد موسوی ICDL2 62.50     8 جواد میرزایی ICDL2 52.50     9 زمان نوریان ICDL2 غ     10 سعید ولیزاده ICDL2 57.50     11 مرتضی اسدی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 24 بازدید

نتایج آزمون فنی و حرفه ای

  آزمون عملی بهمن ماه 90 مجتمع آموزشی مهارت اهر رشته های فناوری اطلاعات واحد برادران                     ردیف نام نام خانوادگی رشته نمره کتبی نمره عملی نمره کل     1 یاسر اکبری کارور عمومی رایانه شخصی 53.50 80 73.38     2 مصطفی بهاری کارور عمومی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 38 بازدید

نتایج آزمون های فنی و حرفه ای

آزمون عملی تیرماه 90 مجتمع آموزشی مهارت اهر رشاه های فناوری اطلاعات واحد برادران                   نام نام خانوادگی رشته امتحانی نمره کتبی نمره عملی نمره نهائی     رضا سعادتی رایانه کار 2 52.5 غ #VALUE!     حسن آقایی ICDL 2 70 80 77.50     احمد برزگر ICDL 2 53.5 56 55.38     بهنام قهرمانی ICDL ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 21 بازدید

نتایج آزمون عملی اردیبهشت 90

رشته های فناوری اطلاعات مجتمع آموزشی مهارت اهر واحد برادران                     نام نام خانوادگی رشته امتحانی نمره کتبی نمره عملی نمره نهائی بهنام محمودی ICDL 2 55 66 63.25 محمد تاری زاده ICDL 2 55 27.5 34.38 حامد صائمی ICDL 2 57.5 70 66.88 محمد رحمانی ICDL 2 70 65 66.25 جعفر نریمانی ICDL 2 80 65 68.75 هادی عبدالهیان رایانه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 28 بازدید

نتایج آزمون کتبی آذر ماه فنی و حرفه ای

مجتمع آموزشی مهارت اهر رشته های فناوری اطلاعات واحد برادران               نام نام خانوادگی رشته امتحانی نمره کتبی رضا اصغری ICDL 1 70 وحید محرمی ICDL 1 55 امین محمدیان ICDL 1 غ مرتضی محمدی ICDL 2 60 مرتضی امیرپور ICDL 2 70 مهدی بالاگر ICDL 2 52.5 رسول پایور ICDL 2 52.5 حسین جوانی ICDL 2 67.5 حمید دهقان ICDL 2 67.5 حجت زارعی ICDL ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 28 بازدید

نتایج آزمون عملی مهرماه 89

رشته های فناوری اطلاعات مجتمع آموزشی مهارت اهر واحد برادران                   نام نام خانوادگی رشته امتحانی نمره کتبی نمره عملی نمره نهائی     عباس آشپزنژاد ICDL 1 60 81 75.75 حامد عبدالهی ICDL 1 50 89 79.25 مسعود خضری ICDL 2 62.5 76 72.625 آرش رضوی نژاد ICDL 2 70 غ #VALUE! رضا صیامی ICDL 2 72.5 91 86.375 ابوالفضل عبادی ICDL 2 82.5 80 80.625 یاسر عبدالعظیمی ICDL ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 23 بازدید

تقویم آزمون های فنی و حرفه ای

                        ماه اردیبهشت خرداد مرداد شهریور آبان آذر دی اسفند آزمون ادواری *   *   *   *   شروع ثبت نام 89/01/15 89/02/15 89/03/29 89/05/09 89/06/27 89/08/08 89/09/20 89/10/25 پایان ثبت نام 89/01/19 89/02/19 89/04/01 89/05/11 89/06/30 89/08/11 89/09/23 89/10/28 تاریخ شروع آزمون کتبی 89/02/09 89/03/20 89/05/07 89/06/25 89/08/06 89/09/18 89/10/23 89/12/05 تاریخ شروع آزمون عملی 89/02/22 89/04/06 89/05/23 89/07/08 89/08/23 89/10/08 89/11/11 89/12/14                         توجه : فقط در ماه هائی که در ردیف ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 37 بازدید

نتیجه آزمون عملی و نتیجه نهائی رشته های فناوری اطلاعات کارآموزان آموزشگاه مهارت

تاریخ آزمون کتبی ٠٩/٠٢/٨٩ تاریخ آزمون عملی ۴ و ٠۵/٠٣/٨٩ نام نام خانوادگی رشته امتحانی نمره کتبی نمره عملی نمره نهائی رمضان بخشی زاده ICDL 2 52.5 10 20.625 رشید نیک عادت ICDL 2 52.5 79 72.375 نادر نظری ICDL 2 55 80 73.75 علیرضا اسدی ICDL 2 70 55 58.75 رشید اسکندری ICDL ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 27 بازدید

نتایج آزمون کتبی کلاس های فناوری اطلاعات آموزشگاه مهارت

    تاریخ آزمون :  ٠٩/٠٢/١٣٨٩        نام نام خانوادگی رشته امتحانی نمره کتبی     رمضان بخشی زاده ICDL 2 52.5     رشید نیک عادت ICDL 2 52.5     نادر نظری ICDL 2 55     علیرضا اسدی ICDL 2 70     رشید اسکندری ICDL 2 70     اصغر پنجش ICDL 2 77.5     مروتعلی کامرانی ICDL 2 80     مجتبی اکبرزاده رایانه کار 2 70     حسن اسماعیل زاده رایانه کار 2 80     پرویز بهلی رایانه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید