# نتایج

نتایج آزمون فنی و حرفه ای

آزمون کتبی آذرماه 90 مجتمع آموزشی مهارت اهر واحد برادران رشته های فناوری اطلاعات ردیف نام نام خانوادگی رشته نمره کتبی 1 ساسان اخضری ICDL2 42.5 2 حمیدرضا پورمیرزامحمد ICDL2 82.5 3 عباس خلیفه لو ICDL2 52.5 4 حسن ذوالفقاری ICDL2 77.5 5 اکبر علیپور ICDL2 65 6 حسن لطفی ICDL2 70 7 احمد نیک عاطفی ICDL2 70
/ 0 نظر / 8 بازدید

نتایج آزمون فنی و حرفه ای

آزمون کتبی و عملی مهر ماه سال 1390 رشته های فناوری اطلاعات مجتمع آموزشی مهارت اهر واحد برادران                     ردیف نام نام خانوادگی رشته نمره کتبی نمره عملی نمره کل     1 بهنام کرمی ICDL2 52.5 45 46.88     2 علی محمدی ICDL2 65 غ -     3 یوسف مغانی ICDL2 57.5 70 66.88     4 علی پورفرج ICDL2 67.5 85 80.63     5 حمید پورفرج ICDL2 55 غ -     6 ناصر خانش پور ICDL2 90 75 78.75     7 اصغر دستگیر ICDL2 77.5 غ -     8 جعفر صمدی ICDL2 52.5 غ -     9 علی صمدی ICDL2 52.5 غ -     10 بهنام فنایی ICDL2 72.5 70 70.63                      
/ 0 نظر / 7 بازدید

نتایج آزمون های فنی و حرفه ای

آزمون عملی تیرماه 90 مجتمع آموزشی مهارت اهر رشاه های فناوری اطلاعات واحد برادران                   نام نام خانوادگی رشته امتحانی نمره کتبی نمره عملی نمره نهائی     رضا سعادتی رایانه کار 2 52.5 غ #VALUE!     حسن آقایی ICDL 2 70 80 77.50     احمد برزگر ICDL 2 53.5 56 55.38     بهنام قهرمانی ICDL ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید

نتایج آزمون عملی اردیبهشت 90

رشته های فناوری اطلاعات مجتمع آموزشی مهارت اهر واحد برادران                     نام نام خانوادگی رشته امتحانی نمره کتبی نمره عملی نمره نهائی بهنام محمودی ICDL 2 55 66 63.25 محمد تاری زاده ICDL 2 55 27.5 34.38 حامد صائمی ICDL 2 57.5 70 66.88 محمد رحمانی ICDL 2 70 65 66.25 جعفر نریمانی ICDL 2 80 65 68.75 هادی عبدالهیان رایانه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید

نتایج آزمون عملی اسفند 89

آزمون های مهارت فنی و حرفه ای رشته های فناوری اطلاعات مجتمع آموزشی مهارت اهر واحد برادران                   نام نام خانوادگی رشته امتحانی نمره کتبی نمره عملی نمره نهائی ابوالفضل عزیزپور ICDL 2 62.5 84 78.6              
/ 0 نظر / 7 بازدید

نتایج آزمون عملی بهمن ماه 89

رشته های فناوری اطلاعات مجتمع آموزشی مهارت واحد برادران                   نام نام خانوادگی رشته امتحانی نمره کتبی نمره عملی نمره نهائی منصور دشتی ICDL 1 52 80 73 وحید سلطانی اهری ICDL 1 84 79 80.25 یاسر عبدالعظیمی ICDL 1 74 76 75.5 علی بایبوردی رایانه کار 2 52 74 68.5 حسن اسمعیل زاده ویژوال بیسیک 55 75 70 مجتبی اکبرزاده ویژوال ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید

نتایج آزمون عملی آذر فنی و حرفه ای

رشته های فناوری اطلاعات مجتمع آموزشی مهارت اهر واحد برادران                     نام نام خانوادگی رشته امتحانی نمره کتبی نمره عملی نمره نهائی حسن اسمعیل زاده ویژوال بیسیک 55 46 48.25 رسول خوشخو ICDL 2 67.5 79 76.125 ابوالفضل دانش ICDL 2 70 97 90.25 منصور دشتی ICDL 2 67.5 75 73.125 سعید رمضان پور ICDL 2 62.5 56 57.625 هادی زیادی ICDL ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید

نتایج آزمون عملی مهرماه 89

رشته های فناوری اطلاعات مجتمع آموزشی مهارت اهر واحد برادران                   نام نام خانوادگی رشته امتحانی نمره کتبی نمره عملی نمره نهائی     عباس آشپزنژاد ICDL 1 60 81 75.75 حامد عبدالهی ICDL 1 50 89 79.25 مسعود خضری ICDL 2 62.5 76 72.625 آرش رضوی نژاد ICDL 2 70 غ #VALUE! رضا صیامی ICDL 2 72.5 91 86.375 ابوالفضل عبادی ICDL 2 82.5 80 80.625 یاسر عبدالعظیمی ICDL ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید

نتیجه آزمون عملی و نتیجه نهائی رشته های فناوری اطلاعات کارآموزان آموزشگاه مهارت

تاریخ آزمون کتبی ٠٩/٠٢/٨٩ تاریخ آزمون عملی ۴ و ٠۵/٠٣/٨٩ نام نام خانوادگی رشته امتحانی نمره کتبی نمره عملی نمره نهائی رمضان بخشی زاده ICDL 2 52.5 10 20.625 رشید نیک عادت ICDL 2 52.5 79 72.375 نادر نظری ICDL 2 55 80 73.75 علیرضا اسدی ICDL 2 70 55 58.75 رشید اسکندری ICDL ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید