نتایج آزمون های فنی و حرفه ای

آزمون عملی مهرماه 92

رشته های فناوری اطلاعات

مجتمع آموزشی مهارت اهر

واحد برادران

 

                    ردیف نام نام خانوادگی رشته نمره کتبی نمره عملی نمره کل     1 رسول خوشخو ICDL1 55 غ -     2 اصغر سبزپرور ICDL1 77.5 70 71.88     3 مدد جوانی ICDL1 72.5 70 70.63     4 محمد امان پور ICDL1 72.5 40 48.13     5 راهب خدایی ICDL1 75 88 84.75     6 ناصر خانش پور ICDL1 50 95 83.75     7 هادی موسی پور ICDL1 60 70 67.50     8 سعید محمدی ICDL2 73.68 50 55.92     9 مجتبی عابدی ICDL2 73.68 72 72.42     10 محمد عبدالهی ICDL2 73.68 غ -     11 مرتضی آقاپور ICDL2 73.68 غ -                    

 

 

/ 0 نظر / 40 بازدید