نتایج آزمون فنی و حرفه ای

رشته های فن آوری اطلاعات

مجتمع آموزشی مهارت اهر

واحد برادران

              نام نام خانوادگی رشته امتحانی نمره کتبی مطلب اسکندری رایانه کار 1 70 حسن اسماعیل زاده رایانه کار 1 67.5 مجتبی اکبرزاده رایانه کار 1 72.5 بهرام شکری ICDL 2 67.5 جبرئیل اصغری ICDL 2 غایب              

/ 0 نظر / 26 بازدید