نتایج آزمون فنی و حرفه ای

آزمون کتبی دی ماه 90

مجتمع آموزشی مهارت اهر

رشته های فناوری اطلاعات

واحد برادران

                ردیف نام نام خانوادگی رشته نمره کتبی     1 محمد تاری زاده ICDL2 غ     2 علی احمدی کارور عمومی رایانه شخصی 46.70     3 یاسر اکبری کارور عمومی رایانه شخصی 53.50     4 مصطفی بهاری کارور عمومی رایانه شخصی 76.70     5 فرشید بیابانی کارور عمومی رایانه شخصی 70.00     6 ساسان بیرامی کارور عمومی رایانه شخصی 50.00     7 سیامک جعفری کارور عمومی رایانه شخصی 50.00     8 اکبر حسین پور کارور عمومی رایانه شخصی 80.00     9 مهدی فریدی کارور عمومی رایانه شخصی 76.70     10 عیسی قلی پور کارور عمومی رایانه شخصی 40.00     11 محبوب قهرمانی کارور عمومی رایانه شخصی غ     12 یعقوب موسوی کارور عمومی رایانه شخصی 70.00     13 بابک ولیزاده کارور عمومی رایانه شخصی 60.00                

/ 0 نظر / 25 بازدید