نتایج آزمون فنی و حرفه ای

آزمون کتبی مرداد 90

مجتمع آموزشی مهارت اهر

واحد برادران

رشته های فناوری اطلاعات

              نام نام خانوادگی رشته امتحانی نمره کتبی     مهدی کاظمی ICDL 2 62.3              

/ 0 نظر / 27 بازدید